CRNA GORA / BESKAMATNI KREDITI ZA ENERGETSKI EFIKASAN DOM


12.10.2018
Ministarstvo ekonomije pokreće program „Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2 u sektoru domaćinstva kao i  razvoj tržišta sistema za grijanje na biomasu u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju  primjene mjera  energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo 120.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za:

 

-      kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket);

-      ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta i

-      ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije.

 

Građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 8.000 €, sa periodom otplate do šest (6) godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo ekonomije subvencionisati troškove obrade kredita i kamate za cjelokupan period otplate kredita.

 

Ministarstvo ekonomije sprovodi ovaj Program u saradnji sa partnerskim firmama: Mikromont, Home Systems, Plam Inženjering, Veneta Plamen i Roaming Montenegro, kao i partnerskim bankama:Lovćen banka, Prva banka i Atlas banka.

 

Sve informacije u vezi navedenog programa možete dobiti putem e-mail: milica.scepovic@mek.gov.me, br. tel. 020 482 185, Milica Šćepović.  Informacije o dinamici sprovođenja Programa biće redovno objavljivane na sajtu: http://www.energetska-efikasnost.me.

 

 

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

12.10.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA / ENERGETIKA