RUMUNIJA / DANČILA ISTIČE ZNAČAJ REGIONALNE POLITIKE I KOHEZIJE


07.02.2019
Saradnja institucija Evropske unije i regionalnih i lokalnih vlasti ključna je za suzbijanje evroskepticizma, ocenila je rumunska premijerka Vjorika Dančila. "Prolazimo kroz period u kojem moramo da uložimo veće napore kako bismo evropskim građanima pokazali koliko je evropski projekat koristan za njihov svakodevni život", rekla je Dančila. Rumunska premijerka je pred Komitetom regiona EU u Briselu rekla da borba protiv evroskepticizma zahteva demokratskiju i participativniju Evropu.  

U vremenima kada rastu sumnje građana u EU "moramo jedinstveno i bez odlaganja da pokažemo da je EU u stanju da postigne napredak i svojim građanima pruži konkretne rezultate", rekla je 6. februara Dančila, čija zemlja predsedava EU u prvih šest meseci 2019. godine.

 

Prema njenoj oceni, u tome važnu ulogu mogu da igraju pre svega "lokalne i regionalne zajednice" pošto evropska politika mora biti što bliža građanima.

 

Približavanje politike EU građanima neminovno će voditi i decentralizaciji procesa odlučivanja. Zato je potrebna i "prava veza između lokalnih i regionalnih vlasti i institucija EU", rekla je Dančila.

 

Predsednik Komiteta regiona Karl-Hajnc Lamberc odgovorio je rumunskoj premijerki da već i "sama činjenica da je ona došla u taj komitet pokazuje da su i glavni gradovi sve svesniji neophodnosti saradnje". "Gradove i regione sada treba saslušati", poručio je Lamberc.

 

Dančila je, ukazujući da je Bregzit jedan od najopipljivijih rezultata evroskepticizma, rekla da Evropljani moraju da se pripreme za posledice izlaska Velike Britanije iz EU i da "zajedno oblikuju tu budućnost".

 

Ona je istakla da i sam slogan rumunskog predsedavanja, koji glasi "Kohezija, zajednička evropska vrednost" pokazuje koliko je važno ponovo prigrliti temeljna načela EU i koheziju.

 

Jedan od prioriteta šestomesečnog predsedavanja Rumunije Savetom EU je smanjivanje razlika u razvijenosti pojedinih delova EU, što je i razlog zašto su predstavnici komiteta regiona pozdravili angažman Rumunije u očuvanju kohezione politike EU. Svrha kohezione politike EU je da doprinese izjednačavanju kvaliteta života u različito razvijenim regionima EU.

 

"Budućnost kohezione politike ima veliku važnost na našoj agendi. Bez nje bi lokalne i regionalne razlike bile još veće", ponovila je Dančila, naglašavajući da je EU potrebna "snažna koheziona politika kao najvažnija strategija ulaganja".

 

Ona je dodala da je kohezija, uz zajedničku agrarnu politiku, jedan od glavnih stubova Unije, sa čim se, ocenom da "bez solidne kohezione politike ne može biti ni prave EU",  saglasio i Lamberc.

 

Dančila je upozorila da i koheziona i poljoprivredna politika moraju biti u dovoljnoj meri finansirane kako bi se "omogućila kohezija između Istoka i Zapada, Severa i Juga", pošto se "ne može negirati da je Evropa podeljena".

 

Rumunija će nastojati da, upravo u cilju finansiranja te dve oblasti, "ubrza rasprave" kako bi najkasnije do jeseni 2019. godine bila postignuta saglasnost o višegodišnjem budžetu EU, rekla je Dančila.

 

Rumunska premijerka je rekla da je u tim raspravama o budžetu pre svega važno da se na stolu nađu realistične i odmerene opcije, a da će Rumunija kao predsedavajući biti "nepristrasni posrednik i tragati za konsenzusom".

 

Izvor: EURACTIV.de

07.02.2019 · RUMUNIJA / INTEGRACIJE