SRBIJA/ EATON PREDSTAVLJA EATON 91PS UPS SERIJU


07.02.2019
Nova monofazna serija dopunjuje postojeću Eaton 93PS UPS seriju kako bi se obezbedila veća fleksibilnost, dostupnost i ekonomičnost    

Sremska Mitrovica, SerbiaEaton je danas predstavio Eaton 91PS, monofaznu alternativu postojećoj seriji Eaton 93PS vodećoj na tržištu neprekidnog napajanja (UPS). Obe serije su dizajnirane za primene u kojima su presudne efikasnost, pouzdanost, bezbednost i prilagodljivost. Novi predstavljeni monofazni Eaton 91PS ima nominalnu snagu od 8 do 30 kW, dok je trofazni Eaton 93PS dostupan u opsegu snage od 8 do 40 kW. Proizvodi Eaton 91PS i 93PS su najnapredniji UPS uređaji u svojim serijama i pružaju visoku dostupnost i ekonomičnost za server sobe, male data centre i IT aplikacije od presudnog značaja za rad u zdravstvenim, telekomunikacijskim, pomorskim i industrijskim primenama. Novi modeli su dostupni u regionu Evrope, Srednjeg istoka i Afrike (EMEA) od septembra 2018.

 

Eaton 91PS i 93PS nudi najniži ukupan trošak  za UPS industriju. Obe serije proizvoda su projektovane pomoću najnovijih tehnologija kako bi se kreirali viši nivoi efikasnosti iznad 96% u double conversion režimu, što može da ostvari uštedu od preko 1000 EUR godišnje, u poređenju sa modelom od 30 kW koji ostvaruje efikasnost od 94%. Uzpower factor snage od 1,0, 91PS i 93PS pružaju 25% više stvarne snage u poređenju sa jednakim UPS uređajima i unapređuju energetsku efikasnost.

 

Pored toga, serije koriste dve ključne tehnologije kompanije Eaton kako bi se postigla još veća efikasnost: Eaton sistemzaušteduenergije (ESS)omogućavauređajima Eaton 91PS i 93PS da dostignunivoeefikasnosti do 99% i duplirajupotencijalnugodišnjuuštedu. ESS je najpoznatiji i najpouzdanijisistemzaušteduenergijenatržištusamnogogodinaizasebe u širokojoblastiupotrebe. Čak i kada se poredisaizuzetnovisokom double conversion efikasnošću, ESS režimmožedodatno da smanjigubitkeza 74% standardnog UPS opterećenja, dokSistemzaupravljanjepromenljivimmodulom (VMMS)kompanije Eaton pomaže da se postignevisokaefikasnostčak i kadasunivoiopterećenja UPS-a niski, što je uobičajenozaredudantne UPS sisteme.

 

Serije Eaton 91PS i 93PS obuhvataju nekoliko karakteristika koje su jedinstvene za Eaton i projektovane su da bi se pružila najviša moguća dostupnost za infrastrukture izuzetne važnosti. To uključuje sledeće:

·        Hot Sync, patentirana tehnologija kompanije Eaton za podelu opterećenja između UPS uređaja koja uklanja sve jedinstvene tačke nedostataka u UPS sistemu sa paralelnim radom

·        Napredno upravljanje baterijom (ABM), koje omogućava inteligentno punjenje i produžava životni vek baterija

·        Moduli za snagu vrste Hot Swappable i Hot Scalable koji mogu da se zamene ili dodaju dok drugi moduli nastavljaju da štite opterećenje, čime se uklanja potreba za bypassom tokom održavanja ili tokom dodavanja više snage u sistem

·        Inherentna redundansa koja može da se dostigne samo jednom jedinicom, čime se izbegava potreba paralelnog rada

·        Spremno za virtuelizaciju: Serije Eaton 91PS i 93PS podržavaju softver za inteligentno upravljanje snagom (IPM) kompanije Eaton, a koji se koristi za praćenje UPS uređaja i njegovo upravljanje kao jedinstvenog dela snage i IT infrastrukture

Obe serije takođe obuhvataju karakteristike koje osiguravaju bezbednu instalaciju i korišćenje zahvaljujući unapred projektovanim, testiranim i ugrađenim bezbednosnim komponentama, kao što su zaštita od povratnog napajanja i izuzetno brzi osigurači u statičkom prekidaču. Ova oprema takođe snižava troškove instalacije jer nije potrebna dodatna oprema za ispunjavanje zahteva UPS standarda.

 

–KRAJ–


Da biste saznali više o UPS seriji 91PS i 93PS kompanije Eaton, posetite stranicu 
Eaton.eu/91PSand93PS.Za više informacija o softveru Eaton Intelligent Power Manager, posetite stranicu Eaton.eu/IntelligentPower. Da bistesaznaliviše o proizvodima i uslugamazauštedusnagekompanije Eaton, posetitestranicu Eaton.eu/powerquality.

 

Ukolikoželite da saznateneštoviše o Eaton-u posetitewww.eaton.euiliwww.eaton.rszasvenajnovijevestipratitenasna Twitter-u (@ETN_EMEA) iliprekonašeLinkidIn (Eaton) stranice.

 

O kompaniji Eaton

 

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata. Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

 

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 21,6 milijardi dolara u 2018. godini. Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 99.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja. Zavišeinformacija, posetitewww.eaton.euiwww.eaton.rs.

 

 

07.02.2019 · EATON