HRVATSKA / HRVATSKE ŠUME OBJAVILE TENDER ZA PRODAJU SIROVINE ZA KOGENERACIJSKA POSTROJENJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


15.02.2019
Hrvatske šume raspisale su javni poziv za prodaju 265.000 tona drvne sečke i ogrevnog drveta namenjene isključivo za proizvodnju električne i toplotne energije u visoko efikasnim kogeneracijskim postrojenjima.

Javni poziv za sirovinu vrednu oko 200 miliona evra, objavljen je 12. februara, kao što je i najavljeno pre desetak dana, kada je Uprava Hrvatskih šuma saopštila da 20 ugovora za prodaju drvne sečke i ogrevnog drva smatra raskinutim zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. Rok za slanje ponuda je 28. februar.

Na javni poziv se, kako navode u Hrvatskim šumama, mogu javiti kogeneracijska postrojenja koja mogu dokazati visoku efikasnost svojih sistema (najmanje 60%).

Izbor će zavisiti i od planiranog broja novozaposlenih radnika po jedinici kapaciteta za koju će se koristiti sirovina, kao i od indeksa razvijenosti područja.

Prednost će imati firme koje su dobile upotrebnu dozvolu, koje imaju rešenje o statusu povlašćenog proizvođača električne energije Hrvatske energetske regulatorne agencije, kao i potvrdu Hrvatske elektroprivrede (HEP) koja dokazuje da su stekle pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu, i potvrdu da su utrošile najmanje 75% planiranih investicionih troškova u gradnju postrojenja.

Novi ugovori biće sklopljeni sa firmama koje će u prijavi dokazati da njihova kogeneracijska postrojenja mogu započeti s radom najkasnije do kraja 2019.

Osim što će firme morati da dokažu kako će koristiti otpadnu toplotu, bodovaće se tražena količina sirovine u odnosu na instaliranu snagu električne energije. U prednosti će biti postrojenja, koja će tražiti manji procenat sirovine (maksimalno do 80% kapaciteta) čime Hrvatske šume žele da aktiviraju potencijal privatnih proizvođača biomase.

Cene utvrđene na osnovu podataka koje objavljuje Eurostat

Cene sirovine utvrđene su na osnovu podataka evropske statističke agencije Eurostat, a usklađivaće se prema Indeksu cene drvne sečke. Cene će, takođe, biti varijabilne tokom trajanja ugovora.

“U novim ugovorima obavezujemo se da ćemo kontrolisati efikasnost postrojenja i distribuciju energije prema drugim proizvođačima, vrtićima, školama ili stambenim zgradama. Drvna biomasa je strateški energent među obnovljivim izvorima energije (OIE) i zato je naglasak ovog javnog poziva na efikasnoj upotrebi sirovine i energije u svim fazama energetskog lanca”, izjavio je Mario Klobučar, koordinator za šumsku biomasu Hrvatskih šuma.

15.02.2019 · BIOMASA / DRVNA_SEČKA / JAVNI_POZIV / OGREVNO_DRVO