EU / STIŽU STROŽI EKOLOŠKI STANDARDI ZA EMISIJE IZ TEŠKIH VOZILA


20.02.2019
Parlament i Vijeće Europe postigli dogovor koji će vrijediti za nove kamione

Postignut je konačni dogovor Europskog parlamenta i Vijeća EU o smanjenju emisija CO2za nova teška teretna vozila za 15% do 2025. i 30% do 2030. u odnosu na razinu emisije iz 2019. godine. Ti se ciljevi odnose na proizvodnju novih teških kamiona, a proizvođači će dobiti poticaje za proizvodnju kamiona s niskim i nula-emisijama, a cilj za 2030. revidirat će se 2022.. EU nema limita za emisije iz teških vozila za razliku od SAD-a, Kine, Japana i Kanade, a kamioni su odgovorni za četvrtinu emisija u prijevozu. Udruga europskih proizvođača automobila (ACEA) izjavila je da zemlje EU moraju poboljšati infrastrukturu za punjenje i punjenje goriva, koja nije postojala za kamione na električni i vodik i "vrlo niska i neujednačena" za kamione na prirodni plin. Vjeruju da je potencijal za elektrifikaciju daleko niži nego za automobile, osobito za tranzit na duge relacije, i pitaju se hoće li prijevoznici doista željeti kupiti kamione s nultom emisijom. Privremeni sporazum postignut u utorak trebat će potporu Vijeća Europe i biti podložan glasovanju u parlamentu, a činjenica je da emisije iz te vrste prijevoza kontinuirano rastu. Emisije COiz teških teretnih vozila, uključujući kamione i autobuse, predstavljaju oko 6% ukupnih emisija CO2 u EU i 27% ukupnih emisija CO2 u cestovnom prometu. Njemačka se založila protiv još ambicioznijih prijedloga.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „Dogovorom o prvim standardima za emisije iz kamiona na razini EU-a dovršavamo pravni okvir za postizanje europskog cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 posto do 2030. Europski parlament i Vijeće postigli su ambiciozan i uravnotežen dogovor. Novim ciljevima i poticajima pridonijet će se smanjenju emisija, prijevoznicima omogućiti ušteda na gorivu, a svim Europljanima omogućiti čišći zrak. Za industriju EU-a ovo je prilika za prihvaćanje inovacija u cilju postizanja mobilnosti bez emisija i daljnje jačanje globalnog predvodništva u području čistih vozila.“

„Otvara se pitanje hoće li europski proizvođači biti u stanju postići tako postavljene ciljeve, kako će podnijeti predviđene visoke kazne u slučaju neispunjavanja ciljeva, odnosno hoće li EU uvoziti vozila s niskim emisijama CO2 sa stranih tržišta. Zbog svih tih pitanja predviđena je revizija Direktive u 2022. godini“, kaže europarlamentarac Jozo Radoš. On podsjeća da u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o biogorivima za prijevoz još od 2010. godine, postoji obveza nabave najmanje 70% vozila s niskim emisijama u javnom prijevozu, odnosno od strane tijela javne vlasti. „S velikom se sigurnošću može reći da ta obveza nije poštivana. Krajnje je vrijeme da i državna tijela počnu poštivati zakone RH“, upozorava Radoš. Dodaje kako prema Direktivi o promociji čistih vozila najmanje 50% novo nabavljenih gradskih autobusa 2030. godine trebaju biti električni autobusi s nultim emisijama ugljičnog dioskida. / ENERGETIKA-NET

 

20.02.2019 · EMISIJE / AUTOBUSI / KAMIONI / EUROPSKI_PARLAMENT