MAĐARSKA / BUDIMPEŠTA PROCES: MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTIMA UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA I PRAVA MIGRANATA


20.02.2019
Poziv na akciju“ predstavlja ključne aktivnosti koje dogovore zemlje učesnice kao plan djelovanja za period od pet godina. Tako je i danas objavljen "Poziv na akciju" u šest tačaka.

„ ISTANBUL (AA) - Međunarodna saradnja u oblastima upravljanje migracijama i prava migranata, istaknuta je kao ključna tačka u "Pozivu za akciju" 6. ministarske konferencije koja je održana danas u Istanbulu, u okviru Budimpešta procesa, međuregionalnog foruma o migracijama, javlja Anadolu Agency (AA). 

„Poziv na akciju“ predstavlja ključne aktivnosti koje dogovore zemlje učesnice kao plan djelovanja za period od pet godina. Tako je i danas objavljen "Poziv na akciju" u šest tačaka. 

U tačkama koje predstavljaju plan djelovanja za naredni period istaknuta je važnost spriječavanja ilegalnih migracija i trgovine ljudima, borba protiv ilegalnih migracija, sprečavanje ilegalnih finansijskih tokova, te vođenje saradnje uz postivanje međunarodnih ljudskih prava. 

Šest temeljnih ciljeva koji su objavljeni u "Pozivu za akciju" su sljedeći: 

1. Borba protiv nezakonitih migracija kako bi se olakšao prihvat ili povratak neprijavljenih migranata, te borba protiv kriminalnih mreža uključenih u krijumčarenje migranata

2. Bolja regulacija i poboljšanje uvjeta za zakonske migracije i kretanja 

3. Pružanje podrške integraciji migranata i borba protiv diskriminacije, rasizma i ksenofobije 

4. Jačanje pozitivnih učinaka migracije na razvoj kako u zemlji porijekla tako i u zemlji koja je odredište 

5. Prevencija i borba protiv trgovine ljudima, razmatranje temeljnih uzroka trgovine ljudima i pružanje odgovarajuće zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima 

6. U skladu s međunarodnim standardima poticati na međunarodnu zaštitu i poštivanje prava izbjeglica 

Budimpeštanski proces je forum koji od 1993. godine okuplja više od 50 država i brojne međunarodne organizacije s ciljem razvoja sveobuhvatnog i održivog sistema reguliranja migracija.

Istanbulska deklaracija promovira nastavak dijaloga i saradnje u upravljanju migracijskim tokovima.

20.02.2019 · BUDIMPEŠTA_PROCES