HRVATSKA / AKUO ENERGY POKRENUO KOGENERACIJSKO POSTROJENJE U GRUBIŠNOM POLJU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


25.02.2019
Kogeneracijsko postrojenje Energostatik u Grubišnom Polju, u koje je francuska kompanija Akuo Energy investirala 34 miliona evra, počela je da radi u punom kapacitetu, navodi se na portalu Grada Grubišno Polje.

Elektrana francuske kompanije, koja je investirala u gradnju vetroparka Krnovo u Crnoj Gori, će proizvoditi 5 MWh električne i 6,5 MW toplotne energije.

Električna energija će biti isporučivana državnoj kompaniji Hrvatska elektroprivreda (HEP), dok će toplotna energija biti korišćena za sušenje drvne mase u postojećim sušarama.

Kogeneracijska elektrana skoro da nema nikakav uticaj na životnu sredinu, izjavio je Laurent Sesse, direktor ovog postrojenja.

On tvrdi da se ceo proces proizvodnje električne i toplotne energije sprovodi u skladu sa evropskim normama, u okviru kojih su predviđene i stroge kontrole.

Sesse je naveo da je uticaj elektrane na životnu sredinu manji od jednog prosečnog domaćinstva koje se greje na drva.

Direktor elektrane je istakao da se stalno obavljaju analize vazduha i vode, koja se koristi u procesu proizvodnje energije.

Građani Grubišnog Polja, uopšte neće osetiti nikakvu promenu u odnosu na dosadašnji probni rad elektrane, osim što će na ulicama biti nešto više kamiona koji će je snabdevati drvnom biomasom, istakao je Sesse.

Inače, izgradnja elektrane ozvaničena je decembra 2016, a radovi su počeli maja 2017.

Avgusta 2017. Energostatik i KPA Unicon potpisali su ugovor o isporuci elektrane Unicon Altius 5 MVe.

Dve firme su potpisale i ugovor o upravljanju i održavanju u trajanju od 14 godina.

Energostatik ima PPA ugovor na 14 godina sa državnom kompanijom Hrvatska elektroprivreda (HEP), i ugovor o snabdevanju biomasom sa Hrvatskim šumama o isporuci 46.000 tona godišnje, takođe, na 14 godina.

Inače, obezbeđivanje drvne biomase za kogeneracijska postrojenja u Hrvatskoj izaziva brojne polemike.

Nedavno su Hrvatske šume raskinule 20 ugovora o isporuci drvne biomase jer, kako je saopšteno, firme sa kojima su ti ugovori potpisani nisu ispoštovale svoje oabveze. Ubrzo potom Hrvatske šume raspisale su tender za prodaju 265.000 tona drvne sečke i ogrevnog drveta.

25.02.2019 · AKUO_ENERGY / CHP / KOGENERACIJSKO_POSTROJENJE