BIH / GGF ODOBRIO KREDITNU LINIJU LIDER-U ZA FINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OPREME ZA KORIŠĆENJE OIE / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


27.02.2019
Fond za zeleni razvoj (GGF), koji savetuje Finance in Motion, je Mikrokreditnoj fondaciji LIDER odobrio kreditnu liniju vrednu milion evra sa ciljem promocije energetske efikasnosti i upotrebe opreme za korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE) u domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima u Bosni i Hercegovini (BiH).

Kreditna linija, uz komplementarne mere jačanja kapaciteta, treba LIDER-u da omogući proširenje portfolija zelenih kredita, kao i da razvije posebnu liniju kreditiranja mera energetske efikasnosti i korišćenja OIE, saopštio je GGF.

Predviđa se da će mere poboljšanja energetske efikasnosti i korišćenja OIE koje će se finansirati kroz kreditnu liniju doprineti uštedi primarne energije od približno 7.050 MWh i smanjenju emisija CO2 od oko 2.200 tona godišnje.

LIDER ima značajan portfolio kredita za adaptaciju stambenog prostora, poljoprivrednih kredita i kredita mikro preduzećima, što ukazuje na značajan potencijal promocije energetske efikasnosti, naročito u sektorima građevine i poljoprivredne mehanizacije. Besplatne nefinansijske savetodavne usluge koje LIDER pruža svojim klijentima su takođe značajan kanal za podizanje svesti o energetskoj efikasnosti i OIE.

„Izuzetno nam je drago što ćemo udružiti snage sa LIDER-om u promociji energetske efikasnosti i zelene energije na nivou mikro preduzeća i domaćinstava u Bosni i Hercegovini“, izjavio je Olaf Zymelka, predsednik GGF-a. „U GGF-u verujemo da prednosti zelene energije i efikasne upotrebe energetskih resursa treba da se osete među opštom populacijom ako želimo da doprinesemo stvarnoj transformaciji proizvodnje energije i potrošačkog ponašanja u regionu. Siguran sam da je ovo partnerstvo još jedan korak u dobrom pravcu”.

Lloyd Stevens, direktor u Finance in Motion, je dodao: „Tekuće širenje portfolija i geografskog dosega LIDER-a pružiće priliku GGF-u da kredite za poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenje OIE obezbedi i ruralnim zajednicama, uz postojeće urbano tržište“.

Džavid Sejfović, direktor MKF LIDER-a, izjavio je: „Saradnja sa GGF-om će ojačati naše kapacitete da pomognemo klijentima u primeni mera energetske efikasnosti i instalaciji opreme za korišćenje OIE, zahvaljujući čemu će imati manje račune za potrošnju energije i doprineti zaštiti životne sredine. Verujemo da je ovo samo početak uspešne saradnje sa GGF-om jer očekujemo da će se vremenom izgraditi svest o važnosti energetske efikasnosti i OIE u našoj zemlji, što će dovesti do većeg interesovanja za sprovođenje ovakvih projekata i u domaćinstvima i u privredi“.

27.02.2019 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / FOND_ZA_ZELENI_RAZVOJ / GGF / KREDIT / OIE / OLAF_ZYMELKA