REGION / EU / TENDER: TEHNIČKA POMOĆ ZA WBIF PROJEKTE U OBLASTI ENERGETSKE, DRUŠTVENE, EKOLOŠKE, TRANSPORTNE I DIGITALNE INFRASTRUKTURE /AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


02.03.2019
Evropska investiciona banka (EIB) objavila je tender za tehničku pomoć za projekte u oblasti energetske, društvene, ekološke, transportne i digitalne infrastrukture u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF). Projekti će biti sprovedeni u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*.

Maksimalni budžet za tehničku pomoć je 24 miliona evra, a rok za slanje ponuda na ovom međunarodnom restriktivnom javnom pozivu je 4. april, piše u obaveštenju EIB-a.

Opšti cilj pružanja tehničke pomoći je da se doprinese poboljšanju infrastrukture u zemljama koje su EU kandidati i potencijalni EU kandidati. Tehnička pomoć će podržati pripremu i implementaciju prioritetnih infrastrukturnih investicionih projekata u energetskom, socijalnom, transportnom i digitalnom sektoru, koji će se finansirati kombinacijom grantova i kredita.

Podrška će se odnositi na pomoć timova stručnjaka u izradi studija izvodljivosti, preliminarnih i detaljnih projekata, u pripremi tendera, nadzoru radova, pripremi sektorskih studija, pripremi referenci i izveštavanju u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan, navodi se u obaveštenju EIB-a.

Na osnovu primljenih prijava, između 5 i 8 kandidata će biti pozvano da dostave detaljne ponude za ugovor. Ako je broj kvalifikovanih kandidata, koji ispunjavaju kriterijume, manji od najmanje 5, EIB ima mogućnost da pozove kandidate koji ispunjavaju kriterijume za podnošenje ponuda.

Okvirni početak projekta je novembar 2019. godine.

Trajanje ugovora je procenjeno na 48 meseci, ali, uz prethodno odobrenje EIB-a, ovaj rok se može produžiti.

Investicioni okvir za Zapadni Balkan je zajednička inicijativa EU, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada Zapadnog Balkana.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

02.03.2019 · EIB / TENDER / WBIF