SEVERNA MAKEDONIJA / SKUPŠTINSKI ZASTUPNICI SJEVERNE MAKEDONIJE RASPRAVLJAJU O ZADACIMA I IZAZOVIMA IZ POGLAVLJA 15. I 27. EU ZAKONA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


15.03.2019
Okupivši parlamentarce i parlamentarke Republike Sjeverne Makedonije i predstavnike Ministarstva ekonomije, Ministarstva okoliša, Sekretarijata za evropska pitanja, te nevladinog sektora, Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) je u saradnji sa svojim partnerom, Centrom za istraživanje i izradu politika (Center for Research and Policy Making – CRPM), 13. marta u prostorijama parlamenta Sjeverne Makedonije održao skupštinsku raspravu.

Glavna tema sjednice je bila koordinacija, uz diskusiju o mogućnostima za poboljšanje sektorske saradnje u cilju što bržeg i efikasnijeg zatvaranja poglavlja 15. (Energetska efikasnost) i 27. (Okoliš) pregovaračkog okvira EU-a. Učesnici su govorili o izazovima i zadacima sa kojima se Republika Sjeverna Makedonija suočava u svjetlu pregovora o punom članstvu u EU. Posebna pažnja je posvećena potrebi za jačanjem upravnih kapaciteta u relevantnim institucijama, kako bi one mogle efektivno predvoditi proces pregovora i implementirati direktive i propise koje diktira pravo Evropske unije.

Skupštinski zastupnici Ljiljana Zaturoska, Maja Moračanin i Hari Lokvenec su naglasili da je bilo primjera kada je usvajanje novog zakona nehotice dovelo do sukoba sa drugim, već postojećim zakonom, posebno kod zakona koji se odnose na okoliš i mineralne resurse. Podsjetili su da takve situacije treba izbjegavati i adekvatno rješavati. Na sjednici je naglašeno i to da je novi Zakon o energetskoj efikasnosti pri kraju procedure i da se njegovo usvajanje može očekivati krajem maja, nakon predsjedničkih izbora.

Predstavnici GIZ ORF-EE-a i CRPM-a, Samir Mehmedov i Zlatko Simonovski, su ovu priliku iskoristili da predstave Bijelu knjigu (eng. White Paper) pod naslovom “Izazovi i zadaci vezani za poglavlja 15. i 27. zakona EU”, vodiča za energetsku efikasnost i klimatske promjene. Ovaj dokument sadrži pregled očekivanja i obaveza iz ova dva poglavlja koja se smatraju posebno važnim za Sjevernu Makedoniju. Zadaci i obaveze su u njemu precizirani pomoću jasnih mjera kako bi se osigurala efektivna harmonizacija sa pravom EU i potpisanim i ratifikovanim međunarodnim sporazumima.

Svi učesnici skupštinske sjednice su se jednoglasno složili da ovaj oblik koordinacije i saradnje treba nastaviti i ubuduće. Očekuje se da će se na sljedećoj sjednici utvrditi konkretne stavke za raspravu i razmjenu informacija, čime će se ubrzati otvaranje i zatvaranje poglavlja 15. i 27.

Ovaj sadržaj kreirao je partner portala:

GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

Sedište projekta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

15.03.2019 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / GIZ_ORF-EE / GIZ_OTVORENI_REGIONALNI_FOND_ZA_JUGOISTOČNU_EVROPU_-_ENERGETSKA_EFIKASNOST / PARLAMENTARCI / POGLAVLJE_15 / POGLAVLJE_27