HRVATSKA / USPRKOS NAJAVI VELIKIH INVESTICIJA INA PONOVO ISPLAĆUJE DIVIDENDE


21.03.2019
INA-ina nova Uprava u kontinuitetu

Na današnjoj sjednici NO INA-e Uprava i Nadzorni odbor usuglasili su prijedlog o isplati 1,25 milijardi kuna dobiti kao dividende (tj. 125,00 kuna po dionici). Time će MOL dobiti 613 milijuna kuna dividende, država 560 milijuna kuna a privatni i institucionalni investitori 76 mil. kn. Iako je kompanija dobro kapitalizirana i ima vrlo malu razinu duga ovakva odluka pomalo je neočekivana ako se uzme u obzir da se uskoro očekuje donošenje konačne financijske odluke o gradnji koking postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka, vrijednog oko 400 milijuna eura. INA je također najavila investiciju nekoliko desetaka milijuna kuna u proizvodnju bitumena u RN Sisak a povećala je i plaće djelatnicima u maloprodaji. Dividenda je lani isplaćena i za financijske rezultate u 2017. a iznosila je 81,20 kn po dionici. 

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor ponovno je imenovao Niku Dalića, Ivana Krešića i Davora Mayera za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. Mandat ostalih članova nije mijenjan. Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2018. na koje nije imao primjedbi. / ENERGETIKA-NET

21.03.2019 · INA / FINANCIJSKI_REZULTATI / DIVIDENDA