EKONOMIJA / SVILANOVIĆ: PRIVREDE REGIONA MORAJU DA UNAPREDE ZAKONODAVSTVO O TRŽIŠTIMA KAPITALA


01.04.2019
Privrede regiona moraju da unaprede zakonodavstvo o tržištima kapitala, posebno u zaštiti investitora, ocenio je danas generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović.

On je na panelu "Budućnost regionalnih tržišta kapitala" u sklopu 17. Konferencije Beogradske berze podsetio da je razvoj i povezivanje tržišta kapitala u regionu deo Berlinskog procesa kojim se podstiče saradnja na Zapadnom Balkanu u ključnim ekonomskim oblastima.

"Težnja Berlinskog procesa je da se u regionu omogući slobodan protok robe, kapitala, stručne radne snage i komunikacija, što je i akcenat aktivnosti Saveta za regionalnu saradnju u tom procesu. Zajedno s vladama regiona radimo na pregovorima o sporazumu o medjusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija u gradjevinskom i zdravstvenom sektoru, čime otvaramo vrata našim stručnjacima za neometan rad u celom regionu", kazao je Svilanović. 

Dodao je da Savet nastavlja da radi na smanjenju troškova rominga na korist svih potrošača mobilne telefonije u regionu, kao i na sprovedjenju reformi u harmonizaciji regulativa za investiranje sa evropskim regulativama i promociji regiona kao jedinstvene ekonomske destinacije.

"Da bi privukle više investicija, privrede Zapadnog Balkana moraju razviti finansijska tržišta koja mogu omogućiti kapitalna ulaganja u privatni sektor, ne samo iz zdravog bankarskog sektora, nego i iz dobro regulisane razmene hartijama od vrednosti, rizičnog kapitala i alternativnih finansijskih izvora. Takode, nužno je unaprediti zakonodavstvo o tržištima kapitala, posebno u delu u vezi sa zaštitom investitora, te usvojiti regulativu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i ostalim finansijskim instrumentima, poput zakona koji se odnose na faktoring", preporučio je Svilanović. 

Na Konferencije Beogradske berze "Upgrade in Belgrade 2018" razgovarano je aktuelnim makroekonomskim tokovima i budućnosti tržišta kapitala u regionu, posebno o alternativnim pristupima investiranju, kao i mogućnosti primene novih tehnologija u toj oblasti. 

Kao odgovor na ekonomske probleme i potrebe regiona, Savet za regionalnu saradnju, zajedno sa vladama u regionu, sprovodi Višegodišnji akcioni plan (MAP) za regionalni ekonomski prostor (REA) Zapadnog Balkana. 

Savet redovno izveštava premijere regiona na godišnjim samitima lidera zapadnog Balkana o ostvarenom napretku u implementaciji tog plana.
/ BETA.RS

 

01.04.2019 · KAPITAL / BEOGRADSKA_BERZA