SRBIJA / EPS Energija ZA SLEDEĆU ZIMU NOVI 35 KV VOD U BEOGRADU / JOŠ SIGURNIJE SNABDEVANJE PRESTONICE


03.04.2019
Polaganjem kablova sa obe strane ulice obezbeđuje se brži završetak radova i priklјučenje na električnu mrežu termotoplane na Voždovcu  

Prema planu investicija za 2019. godinu beogradske „EPS Distribucije“, predviđena je izgradnja novog kablovskog voda 35 kV kojom će biti povezane trafostanice 110/35 kV „Beograd 4“ i 110/35 kV „Beograd 11“. Izvođenje radova i nabavka opreme ugovorena je s preduzećem „Elektroizgradnja“ iz Beograda.

– Kompletnu dokumentaciju za izdavanje dozvole za izvođenje radova izradila je Služba za pripremu u okviru Sektora za planiranje i investicije „EPS Distribucije“ Beograd, kao i Projektni biro iz istog sektora. Posle nekoliko meseci pripremnih radova, ispravlјanja, dopune svih primedbi, Sekretarijat za urbanizam je izdao dozvolu za izvođenje.

– Takođe, sve neophodne dozvole dobijene su i od investitora. To nam omogućava da krenemo s pripremama za izvođenje radova. Izvođač radova nabavio je potrebne količine 35 kV kablova i pripremio ih za polaganje. Na osnovu prijave radova, izrađeni su elaborati za raskopavanje, čime se ušlo u završnu fazu priprema. Po dobijanju dozvole za raskopavanje, krenuće se s iskopom i polaganjem prvih deonica. Nekoliko puta dosad napravlјeni su dogovori sa izvođačem o dinamici i tempu izvođenja radova – rekao je Goran Stojanović, vodeći stručni saradnik za nadzor za objekte 110 i 35 kV.

Uzimajući u obzir da će radove izvoditi još dva konzorciona partnera, polaganje kablova biće s obe strane ulice. Na taj način obezbeđuje se brži završetak radova i priklјučenje na električnu mrežu termotoplane na Voždovcu. Deonica, odnosno trasa budućeg kablovskog voda, iznosi više od osam kilometara i povezuje nekoliko gradskih opština. Trasa je projektovana tako da prolazi javnim površinama da bi se lakše rešili imovinski odnosi i pribavile dozvole za raskopavanje.

U okviru pripremnih radova, zajedno sa izvođačima, napravlјeni su planovi za odlaganje iskopane zemlјe, nesmetano funkcionisanje gradskog saobraćaja i prolazak pešaka u zoni izvođenja radova. Za nadzorne organe na ovom objektu određeni su inženjeri Goran Stojanović i Zoran Blagojević iz ODS Službe za pripremu i nadzor investicija. U ovoj fazi radova nije predviđeno polaganje optičkih kablova, ali bez obzira na to, prilikom polaganja energetskog kabla biće položene cevi kroz koje će se naknadno provući optički kablovi. Za ovaj deo posla kao nadzorni organ zadužen je Dragan Toković, vodeći stručni saradnik za nadzor za objekte 110 i 35 kV.

Plan je da radovi na polaganju kabla budu završeni u narednih 90 do 100 dana, što je izuzetno kratak rok za ovakav elektroenergetski objekat. „EPS Distribucija“ ulaže maksimalne napore da se svi predviđeni objekti izgrade u planiranom roku, a sve sa cilјem da kupci električne energije imaju pouzdano i kvalitetno snabdevanje.

 

K. Popović

 

Antrfile

 

Nadležnosti

 

Projektantski nadzor prilikom izvođenja radova i sve eventualne izmene koje nastanu tokom izvođenja radova pratiće Milan Obradović, vodeći stručni saradnik za projektovanje za 110 i 35 kV. Vodeći stručni saradnik za nadzor za objekte 110 i 35 kV Ljilјana Funduk pribavila je sve potrebne dozvole i saglasnosti da bi svi gore navedeni radovi mogli da se izvrše u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

 

03.04.2019 · EPS / ENERGETIKA