SRBIJA / EPS Energija / ŽELEZNIČKI TRANSPORT OGRANKA TENT / BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE PRIORITET


03.04.2019
U cilјu povećanja bezbednosti, ugrađuju se auto-stop uređaji i hot bokssistemi na vozilima. Uz ugradnju detektora iskliznuća, to će umanjiti mogućnostda u narednom periodu dođe do nekog vanrednog događaja  

U poslednje tri godine sa površinskih kopova RB „Kolubara“ za elektrane TENT-a otpremlјeno je ukupno 120.000 vozova uglјa bez ijednog ozbilјnijeg incidenta u saobraćaju. Uz profesionalno osoblјe,tome su najviše doprineli savremeni uređaji na vozilima. Železnički transport ogranka TENT prevashodno stavlјa akcenat na bezbednost saobraćaja i smanjenje broja incidentnih situacija na industrijskoj pruzi. Pored internih analiza i izveštaja o vanrednim događajima, situaciju prate nadležni državni organi, a svake godine izveštaj se dostavlјa i Evropskoj agenciji za bezbednost saobaćaja.    

Podaci o frekventnosti saobraćaja pokazuju da smo ušli u četvrtu godinu rada bez ozbilјnijih incidenata u saobraćaju. Na tome prvenstveno možemo da zahvalimo našem profesionalnom osoblјu, koje se maksimalno trudi da blagovremeno otkrije svaku nepravilnost i da preventivnimdelovanjemspreči vanredne događaje kaže Nikola Tomić, direktor ŽT TENT.

U cilјu povećanja bezbednosti, ugrađuju se auto-stop uređaji i hot bokssistemi na vozilima. Uz ugradnju detektora iskliznuća, to će umanjiti mogućnostda u narednom periodu dođe do nekog vanrednog događaja sa težim posledicama.

Prema rečima Đorđa Babića, šefa Službe održavanja, ove godine je planirana nabavka uređaja za detekciju i praćenje neispravnosti na osovinskim ležajevima vagona i lokomotiva.

Planiramo nabavku uređaja koji će, uz merenje temperature osovinskih ležajeva, obuhvatiti i merenje temperature točka. Precizno će pokazivati da li je došlo do blokade nekog dela kočionog sistema koja bi mogla da prouzrokuje oštećenja na osovinskom ležaju, a indirektno da dovede do havarije na pruzi. Znatno će se povećati bezbednost saobraćaja, jer će svaka neispravnost biti na vreme detektovana. Tako će moći brže da se reaguje, odnosno da se voz zaustavi ili isklјuči iz saobraćaja objašnjava Babić.

Poredtoga, planirana je rekonstrukcija postrojenja za odmrzavanje, čimeće se povećati njegova energetska, ali i kompletna efikasnost. Cilј je da se maksimalno iskoristi toplotna energija iz elektrana TENT-a, a postrojenju obezbedi još kvalitetniji i pouzdaniji rad. Pokrenute su javne nabavke vezane za popravku četiri lokomotive, kao i za nastavak popravke vagona, koja je privremeno obustavlјena zbog povećanog dovoza uglјa.

Uskoro ćemo da preuzmemo obavezu održavanja, baždarenja i provere rada auto-stop uređaja. Do kraja godine osposobićemoradionice i preko nadležne direkcije Železnica Srbijedobiti sertifikat za održavanje auto-stop i brzinomernih uređaja. Budući da već imamo kvalifikovano osoblјe, a nabavićemo i potrebne instrumente, te poslove moći ćemo da radimo samostalno i nećemo zavisiti od spolјašnjih faktoranaglašava Saša Trivić, glavni inženjer u Železničkom transportu TENT.    

Naši sagovornici su saglasni da je uvođenje auto-stop uređaja veoma značajno sa aspekta bezbednosti, jer ugrađeni pružni i lokomotivski delovi sprečavaju prolazak voza kroz crveno svetlo. Time se smanjuje rizik od lјudske greške, iako lјudski faktorostaje presudan.        

Marko Vukosavlјević, operativni inženjer iz Službe vuče, napominje da će se na taj način bezbednost železničkog saobraćaja podići za lestvicu više. 

Ugradnja auto-stop uređaja završena je na lokomotivi 441-02 i privodi se kraju na vozilu 441-03, a posao je poverenfirmi „Alpro“. Na lokomotivama 441-06 i 441-07 ista firma ugradiće ihu narednom periodu, dok će na lokomotivi 441-01 to obaviti Mašinska industrija u Nišu, gde vozilo početkom marta odlazi na remont. Sredinom marta lokomotiva 443-01 biće otpremlјena kod remontera u Slovačku. Na lokomotivama 441-04, 441-05 i 441-08 ugradnju auto-stop uređaja uradiće beogradski Institut „Mihajlo Pupin“.U postupku je izrada tehničkog pregleda za lokomotive serije 443, kao i za dizel-lokomotive serije CEM dodao je Vukosavlјević.  

Tokom februara, za TENT A, TENT B i TE „Kolubara“ ukupno je prevezeno 2.363.235 tona uglјa, odnosno 115.235 tona više nego što je planirano, a plan je prebačen za 5,13 odsto.

Za TENT A i TENT B prevezeno je ukupno 2.242.107 tona uglјa, ili 107.107 tona više od planiranog, čime je plan prebačen za 5,02 odsto. Ka termoelektrani „Kolubara“ otpremlјeno je 121.128 tona uglјa, što je 8.128 tona više, te je plan prebačen za 7,19 odstokažeMiodrag Aleksić, inženjer za eksploataciju u ŽT TENT.

 

Lj. Jovičić

 

Antrfile

 

Smena generacija

 

Početkom marta na dužnost u ŽT TENT stupilo je deset novih mašinovođa, kojisu, nakon obuke i položenog teorijskog i praktičnog ispita, zamenilipenzionisane kolege.

 

 

03.04.2019 · EPS / ENERGETIKA