SRBIJA / EPS ENERGIJA MODERNIZACIJA ZAŠTITNE OPREME U TS 110/X U VOJVODINI / KRUPAN KORAK KA JAČANJU POUZDANOSTI


03.04.2019
Rekonstrukcijom se dobija savremeno opremlјena TS, dok se korisnicima distributivnog sistema povećava pouzdanost isporuke električne energije  

Osavremenjivanje zaštitne opreme rekonstrukcijom transformatorskih stanica 110/x kV na distributivnom području Vojvodine sprovodi se čitavu deceniju, a poslednjih nekoliko godina se znatno intenziviralo. To je jedan od prioritetnih cilјeva Elektrodistribucije Novi Sad, jer se teži pouzdanom sistemu sa dalјinskim praćenjem i upravlјanjem čije će održavanje voditi dobro obučene i opremlјene ekipe. U proteklom periodu su, od 62 elektroenergetska objekta 110/x kV, dve transformatorske stanice kompletno izgrađene i opremlјene savremenom mikroprocesorskom zaštitom i modernom primarnom opremom.

– Od preostalih 60 transformatorskih stanica 110/x kV, rekonstruisano je 30. Rekonstrukcije ovog tipa su ozbilјni radovi na sistemu, jer zahtevaju dosta sredstava, angažovanje i usredsređenost stručnih lјudi, kao i boravak ekipa na terenu, ali rezultat ovakvih projekata je svakako nešto što je vredno uloženog truda, što je dobro i za sistem i za kupce – kaže Danica Timotić, vodeći stručni saradnik za merenje i zaštitu i automatizaciju distributivnog elektroenergetskog sistema Novi Sad.

Ona ističe da se rekonstrukcijom dobija savremeno opremlјena transformatorska stanica, dok se korisnicima distributivnog sistema povećava pouzdanost isporuke električne energije.

– Ugradnjom mikroprocesorske zaštite omogućava se pristup u očitavanju podataka i događaja sa samog releja bez odlaska na objekat. Savremeni relejni uređaji pružaju mogućnost većeg broja informacija s tih trafostanica. Za dalekovodna polјa su to preciznija vremena u kojima proradi zaštita prilikom kvara ili podatak o udalјenosti kvara, što izuzetno pomaže da vreme lokalizovanja, otklanjanja kvara i vreme prekida napajanja bude kraće – objašnjava Timotićeva.

Planom radova za ovu godinu nastavlјa se modernizacija sistema. Ono što predstoji od investicionih radova kada je reč o zameni zaštitne opreme jeste druga faza rekonstrukcije trafostanice110/20 kV „Kanjiža“, koja se očekuje na proleće. Pored toga, ugovorena je zamena opreme u pet dalekovodnih polјa.

– Zamena zaštitne opreme u dalekovodnim polјima podrazumeva ugradnju relejne zaštite poslednje generacije u tim polјima i povezivanje sa SCADA sistemom. Predviđena je ugradnja ABB mikroprocesorskih releja za distantnu i produžnu diferencijalnu zaštitu – navodi Danica Timotić.

Pored zaštitnih uređaja, biće ugrađeni i zaštitno-upravlјački uređaji preko kojih je moguća i manipulacija opremom u postrojenju. Ulaganja i rad na modernizaciji elektroenergetskih objekata na distributivnom području Vojvodine dosad su se pokazali kao pozitivan korak poslovanja. Ovim su povećani pouzdanost, stabilnost i kvalitet snabdevanja električnom energijom stanovništva i privrede, što daje podstrek da se sa ovim planom nastavi i ubuduće.

M. Jojić

 

Antrfile

 

Investicije

 

Zamena zaštitne opreme u dalekovodnim polјima radi se u sklopu tendera i na nivou cele Srbije. Podrazumeva ugradnju relejne zaštite poslednje generacije u tim polјima. Ovim projektom planirano je da se do sredine naredne godine zaštita zameni na trafostanicama „Novi Sad 7“ dalekovod 1217 – Novi Sad 1, „Novi Sad 9“ dalekovod 176/1 – Novi Sad 3 i dalekovod 176/2 – Termoelektrana – toplana Novi Sad, kao i trafostanica „Kikinda 1“ dalekovod 143 – Zrenjanin 2 i dalekovod 1146 – Kikinda 2.

 

03.04.2019 · EPS / ENERGETIKA