SRBIJA / UGOVOR ZA SISTEM ZAŠTITE OD POŽARA ZA KOSTOLAC B3 / NOVI KORAK ZA NOVU SNAGU EPS-A


03.04.2019
Odluka CMEK-a i „Simensa“ da se potpiše ugovor o projektovanju i instalaciji sistema zaštite od požara za novu elektranu potvrđuje da obe kompanije daju prioritet „Elektroprivredi Srbije“

Izgradnja bloka B3 snage 350 MW u TE „Kostolac B“, vrednosti oko 600 miliona dolara, jedan je od najvećih projekata koji se realizuju u EPS-u i Srbiji. Veoma sam zadovolјan što partneri iz kompanije „China Machinery Engineering Corporation“ (CMEK) užurbano rade na izgradnji novog bloka. Odluka CMEK-a i „Simensa“ da se potpiše ugovor o projektovanju i instalaciji sistema zaštite od požara za novu elektranu potvrđuje da obe kompanije daju prioritet „Elektroprivredi Srbije“ – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS, na potpisivanju ugovora 20. marta.

Kineska kompanija CMEK i kompanija „Simens Beograd“ potpisale su ugovor o projektovanju, nabavci i pružanju usluga za sistem za zaštitu od požara za blok B3 u TE „Kostolac B“. Vrednost ugovora je oko pet miliona evra.

– Zahvalan sam EPS-u na ukazanom poverenju. Pažlјivo smo analizirali i izabrali kompaniju „Simens“ zbog ekspertize i referenci u ovoj oblasti. Postavlјanje kvalitetnog sistema zaštite od požara uslov je da nadležne inspekcije odobre početak rada elektrane. Očekujemo da će „Simens“ uspešno i u roku završiti ovaj zadatak– rekao je Tong Zigang, potpredsednik kompanije CMEK.

– „Simensovi“ sistemi za zaštitu od požara mogu se svrstati među najpouzdanije sisteme ove vrste koji ispunjavanju sve lokalne i evropske standarde i mogu da odgovore na sve zahteve korisnika – istakao je Udo Ajhlinger, generalni direktor kompanije „Simens Srbija“. – Ovo je drugi projekat koji je „Simens“ ugovorio sa kompanijom CMEK, a koji predstavlјa nastavak naše saradnje u mnogo većem obimu nego dosad, dok je „Elektroprivreda Srbije“ naš dugogodišnji partner s kojim imamo niz uspešno realizovanih projekata i ponosan sam što nastavlјamo tu saradnju.

Sistem za zaštitu od požara obuhvata sledeće sisteme koji će biti implementirani na ovom projektu: sistem za dojavu požara, sistem za detekciju gasa, sistem za gašenje hemijskim gasom, sistem za gašenje vodom i penom, sistem za centralizovani nadzor i upravlјanje. Sistem za zaštitu od požara će „Kostolcu“ omogućiti pravovremeno nadgledanje svih podsistema i pružiti dodatnu sigurnost i bezbednost u termoelektrani.

Sistem za zaštitu od požara predstavlјa moderan sistem koji zadovolјava sve neophodne kriterijume u pogledu kvaliteta, funkcionalnosti, dizajna, životnog veka u uslovima sredine za koju je predviđen.

 

R. E.

03.04.2019 · EPS / ENERGETIKA