SRBIJA / EPS ENERGIJA / DOBRI REZULTATI I HIDROLOGIJA U „DRINSKO-LIMSKIM HE“ / PROIZVODNJA IZNAD PLANA


03.04.2019
Osim dobrih proizvodnih rezultata, stanje akumulacija u prva dva meseca ove godine je zadovolјavajuće

Mesečni plan za ogranak „Drinsko-Limske HE“ za januar i februar ostvaren je i premašen za 10,88 odsto. Bilansom je predviđeno 608 miliona kWh za januar i februar, a ostvareno je 674 miliona kWh električne energije. Iako je hidrološka slika u prva dva meseca ove godine lošija nego prethodne, ipak je bila zadovolјavajuća, tako je zabeležena veća proizvodnja od planirane, kažu u Službi proizvodnje HE „Bajina Bašta“.

I najstarija hidroelektrana na Drini – HE „Zvornik“, u januaru i februaru ove godine postigla je dobre proizvodne rezultate. Mesečni plan u ova dva meseca ostvaren je sa 31,22 odsto preko plana i ukupno proizvedenih 92 miliona kWh električne energije.

Kiše i toplјenje snega povećali su dotok Lima, pa su i „Limske HE“ dobro startovale na početku 2019. godine.

Dotok na HE „Bajina Bašta“ u januaru 2019. godine bio je 237 kubnih metara vode u sekundi, a protok 254 kubna metra vode u sekundi. Dotok na HE „Bajina Bašta“ u februaru 2019. godine bio je 407 kubnih metara vode u sekundi, a protok 406 kubnih metara vode u sekundi.

Zbog obilnih kiša u slivu reke Drine i otapanja snega, voda je propuštana kroz prelivnu branu od 5. do 7. februara. Najveći dotok na profilu HE „Bajina Bašta“ zabeležen je 5. februara, i to 1.083 kubna metra vode u sekundi, a najveći protok istog dana – 859 kubnih metara vode u sekundi.

Tokom 52 godine neprekidnog rada HE „Bajina Bašta“ najveći proizvodni rezultati ostvareni su u prvom tromesečju 2018. godine – 1,33 milijarde kWh i u polugodišnjoj proizvodnji prošle godine, koja iznosi 2,41 milijarde kWh.

Osim dobrih proizvodnih rezultata, stanje akumulacija u ogranku „Drinsko-Limske HE“ u prva dva meseca ove godine je zadovolјavajuće. To je veoma važno za stabilan rad elektroenergetskog sistema Srbije i snabdevanje električnom energijom u narednom periodu.

U ogranku „Drinsko-Limske HE“ u prošloj godini proizvedeno je ukupno 3,92 milijarde kWh, čime je plan proizvodnje premašen za 34,77 odsto. Prošlogodišnji planovi su ispunjeni i prebačeni u svih devet hidroelektrana u ogranku „Drinsko-Limske HE“, jer je 2018. bila hidrološki dobra.

Mesec sa najbolјom hidrologijom u HE „Bajina Bašta“ bio je mart 2018. godine, kada je kroz turbine proteklo prosečno 676 kubnih metara u sekundi, a proizvedeno 293.000 MWh. Mesec sa najslabijom hidrologijom bio je oktobar, sa skoro identičnim dotokom i protokom od 100 kubika vode u sekundi i proizvodnjom od blizu 40.000 MWh.

 

J. Petković

 

 

 

Antrfile

 

Upamćena 2018.

 

U odnosu na 2017. godinu, kao i na dotoke i protoke od puštanja u rad HE „Bajina Bašta“ od 27. novembra 1966. godine, prošla godina bila je jedna od 10 najbolјih u dotoku i protoku vode na profilu HE „Bajina Bašta“. Pogonska spremnost kapaciteta HE „Bajina Bašta“ u 2018. godini ostvarena je za 1,39 odsto preko plana, a RHE „Bajina Bašta“ sa 1,15 odsto preko plana.

03.04.2019 · EPS / ENERGETIKA