SRBIJA / EPS ENERGIJA / SEZONA INVESTICIONIH OPRAVKI NA KOPOVIMA „KOLUBARE“ / REMONTI OPREME ZA STABILNU PROIZVODNJU


03.04.2019
Najobimniji remont opreme u „Kolubari“ je na uglјenoj liniji tamnavskih kopova. Prioriteti i obim radova zavise od stanja mašina

Blagovremeno pripremlјeni redovni remonti rudarske mehanizacije u Rudarskom basenu „Kolubara“ znatno utiču na stabilnost celokupnog sistema, ostvarivanje planova proizvodnje uglјa i jalovine i potpunu iskorišćenost raspoloživih proizvodnih kapaciteta. Svake godine se, prema godišnjem planu, realizuju redovni remonti rudarske opreme. Godišnjim planom održavanja predviđeno je tekuće i investiciono održavanje opreme.

Uz dobru saradnju zaposlenih i koordinirane aktivnosti, ovogodišnje investicione opravke podići će efikasnost i ojačati pogonsku spremnost „Kolubare“.

– Kao što radimo svake godine, u prethodnoj smo napravili plan remonta na uglјenim i jalovinskim sistemima – rekao je Milivoje Nikolić, pomoćnik direktora „Kolubare“ za proizvodno-tehničke poslove.

On dodaje da se očekuje da remonti u 2019. budu na višem nivou u odnosu na prošlu godinu. Na dinamiku investicionih opravki utiču i poteškoće koje se javlјaju tokom proizvodnog procesa, a koje je, zbog same prirode poslova u površinskoj eksploataciji uglјa, nemoguće predvideti.

– Prioriteti i obim remonta određuju se na osnovu stanja samih mašina, koje svakodnevno pratimo. Klјučni i vitalni radovi na opremi planiraju se godinu dana unapred. U skladu s time dimenzionišemo i nabavku, dok se one neplanirane i sitnije stvari prate u hodu. Servisne liste spremamo dva-tri meseca ranije. Očekujemo da se javne nabavke i sve druge aktivnosti završe u planiranim rokovima i da dobijemo potreban materijal. Uvek se trudimo da pre stajanja bagera i početka remonta u „Metalu“ pripremimo sve rezervne delove. Nema smisla zaustavlјati bager ako nema rezervnih delova, izuzev u slučajevima iznenadnih havarijskih stajanja – objasnio je Nikolić.

Planiranje remonta uglјenih sistema direktno je vezano za rad blokova u termoelektranama u Obrenovcu, pa se investicione opravke ovog dela opreme uvek planiraju u isto vreme, obično tokom letnjeg perioda. Remonti sistema za otkrivanje i odlaganje otkrivke se planiraju prema stanju opreme. U decembru, januaru i februaru ne rade se investicione opravke kontinualne mehanizacije, ali je uobičajeno da se tokom zimskog perioda remontuju EŠ-evi. Kao još jedan važan aspekt dinamike remontnih radova, Nikolić navodi da iznenadni kvarovi mašina takođe utiču na sprovođenje remonata.

– Neplanirane remonte i havarijska stajanja imali smo na bagerima „glodar 3“ i „glodar 4“ na Polјu „D“. U februaru je zamenjen radni točak na bageru „glodar 3“. Na istom kopu od početka godine u remontu je i rotorni bager „glodar 4“. Očekuje se da se u proizvodni proces ponovo uklјuči sredinom marta. Od 8. novembra prošle godine do 23. januara ove godine, investiciona opravka je rađena na „glodaru 9“, nosećem bageru proizvodnje petog BTO sistema na Polјu „D“ – kaže Nikolić.

Od sredine januara do sredine marta u planskom stajanju bio je i „glodar 1“ na Polјu „G“. Uz taj bager, na „bandvagenu 1600“ urađena je zamena slivnika. Poslovi su trajali od 11. do 18. februara. Takođe, na istom površinskom kopu modernizovan je transporter V2.

U okviru ovogodišnjeg održavanja opreme, u planu su i skraćeni remonti novog bagera „glodara 2“ i pratećeg odlagača na Polјu „C“. Predviđeno je da radovi počnu po završetku remonta bagera na Polјu „G“.

Prema Nikolićevim rečima, planirano je da se do 10. maja završi remont bagera „glodar 6“ na Polјu „B“. Posle toga počinje najobimniji remont opreme u „Kolubari“ – investiciona opravka uglјenih sistema na „Tamnavi“. Tada će stati svi bageri na „Tamnava-Zapadnom polјu“, bager na Polјu „G“ i Drobilana, odnosno van funkcije će biti kompletna uglјena linija tamnavskih kopova.

Remont BTS sistema, zajedničkog uglјenog sistema Polјa „B“ i Polјa „D“, radiće se tokom jula, umesto u drugoj polovini aprila i početkom maja, kako bi se u prvim kvartalima ove godine nadomestila proizvodnja. Investiciona opravka BTU sistema biće urađena u planiranom terminu, po završetku remonta uglјenih sistema tamnavskih kopova.

– Kontinuitet u investicionim opravkama je posebno važan u velikim sistemima kao što je „Kolubara“. Održavanje opreme je ozbilјan posao, ali je lјudi s kojima radimo remonte sve manje. Nedovolјan broj radnika u „Metalu“ i na kopovima otežava sve poslove i u redovnom režimu rada i tokom remonta, a pogotovo kada želimo da skratimo remonte da bi bageri otkopavali više uglјa. To automatski podrazumeva noćni i produženi rad. U „Metalu“, koji je glavni izvođač investicionih opravki, imamo, na primer, mašinu, ali na njoj nema ko da radi, ili mašinu koja treba da radi 24 sata, a ona radi u osmočasovnom ili dvanaestočasovnom režimu. Sve to dodatno komplikuje stanje na terenu. Važno je napomenuti da smo u februaru ostvarili prebačaj u proizvodnji uglјa – istakao je Nikolić i dodao da će u narednom periodu akcenat biti na povećanju proizvodnje uglјa i jalovine.

Tokom godišnjih investicionih opravki radi se pobolјšanje stanja proizvodne opreme i mehanizacije, što, pored podizanja iskorišćenja kapaciteta, podiže i povećanje bezbednosti zaposlenih i olakšava im posao.

 

M. Karadžić

 

 

Rad pod vedrim nebom

 

Kad je o remontima reč, većina aktivnosti obavlјa se na otvorenom, tako da oni umnogome zavise od vremenskih uslova. Loše vreme može znatno da oteža i produži njihovo trajanje. Nije lako da se u takvim okolnostima održavaju putevi, a i lјudi i mehanizacija se teško kreću. Praksa u „Kolubari” je da se remonti rade tokom lepog vremena.

 

 

Iskusni majstori

 – S obzirom na to da su kvalitetno urađeni remonti preduslov dobrih proizvodnih rezultata na otkrivci i uglјu, detalјno su pripremlјeni i finansijski isplanirani. Glavni nosilac posla je „Metal“, jedna od organizacionih celina „Kolubare“. U ovom kompleksnom i obimnom poslu, pored zaposlenih „Metala“, učestvuju i zaposleni preventivnog i operativnog održavanja kopova iz elektro i mašinske službe – rekao je Nikolić.

On ističe da su kvalitetno urađeni remonti rezultat dobre saradnje stručnih službi i iskustva i znanja majstora ovog posla

03.04.2019 · EPS / ENERGETIKA