SRBIJA / EATON DONOSIINDUSTRIJSKI INTERNET OF THINGS MALIM I SREDNJIM PROIZVOĐAČIMA MAŠINA I DEMONSTRIRA NIZ TEHNOLOGIJA KOJE OMOGUĆAVAJU ENERGETSKU TRANZICIJU NA HMI 2019.


03.04.2019
Sremska Mitrovica, Serbia… Na ovogodišnjem sajmu u Hanoveru (C71, Hala 11), kompanija za upravljanje energijom Eaton će demonstrirati kako mali i srednji proizvođači mašina mogu imati koristi od Industrijskog IoT (IIoT) danas. Takođe će biti prikazan niz tehnologija koje će omogućiti vlasnicima komercijalnih i industrijskih zgrada da se pripreme za prelazak na energetski sistem kojim dominiraju varijabilni obnovljivi izvori energije i električna mobilnost.  

Eaton će demonstrirati kako pripremiti mašine i sisteme za IioT kroz:

 

·        Pametne uređaje i inteligentno ožičenje – za lako snimanje i prikupljanje informacija o procesu unutar i izvan ormara,

·        Povezivost komponenti na cloud – za prediktivno održavanje i optimizaciju performansi mašine,

·        Elektro-hidraulička rešenja – pomažu operaterima da postignu uštedu energije i bolju raspoloživost mašine

 

Istaknute tehnologije na štandu uključuju:

 

·        Najnoviju generaciju Eaton-ovih easyE4 kontrolnih releja osmišljenih sa različitim okruženjima i pogodnim za primenu u srednjim zahtevima. Uređaji se sada mogu koristiti i u krugovima od 230 V. Softver easySoft kombinuje lakoću rukovanja sa svim mogućnostima automatizacije zahvaljujući strukturiranom programiranju teksta koje se nudi u tehnologiji kontrolnog releja.

·        Druga generacija EMS motornih startera koji mogu da podnesu do pet klasičnih funkcija konvencionalnog startera: DOL starter, starter za promenu smera, zaštitu motora, zaustavljanje u slučaju nužde i povezivanje. Zahvaljujući kompaktnom kućištu i multifunkcionalnom dizajnu, elektronski pokretači motora mogu postići uštedu prostora do 80% unutar kontrolnog panela..

·        IIoT arena u kojoj će Eaton pokazati kako se analitika podataka baziranih na cloudu može koristiti za poboljšanje raspoloživosti mašine. Pored toga, Eaton će predstaviti i aplikaciju koja prikazuje mogućnosti za povećanje efikasnosti elektro-hidrauličnih pogona. Eaton je napravio dodatne usluge i mogućnosti podrške za srednje velika preduzeća koja se bave industrijskom automatizacijom. Eaton Solutions tim će pružiti savete i praktičnu podršku na teme kao što su razvoj aplikacija, digitalizacija mašina i sistema i analiza podataka i procena. Dodatna podrška se pruža preko Eaton-ove partnerske mreže tokom čitavog životnog ciklusa aplikacije, od planiranja pa sve do postprodajnog servisa.

 

U pogledu energetske tranzicije, Eaton će predstaviti svoje najnovije ponude kako bi pomogao vlasnicima stambenih i poslovnih zgrada, kao i komunalnim preduzećima, da iskoriste mogućnosti i ostvare pomak prema decentralizovanom energetskom sistemu i elektrifikaciji društva.

Izdvajamo:

 

·        Eatonovu novu stanicu za punjenje električnih vozila, xChargeIn koja podržava sve moguće primene, od pojedinačnih zidnih stanica za punjenje do velikih parkirališta i kompletnih sistema koji se sastoje od više stanica, na primer u prostorijama kompanije. xChargeIn se može konfigurisati i skalirati prema potrebi.

·        xStorage rezidencijalni i komercijalni sistemi za skladištenje energije koji pomažu potrošačima u  smanjenju računa, obezbeđuju rezervnu energiju kao i vredne usluge u mreži, kao što je regulacija frekvencije. Što se tiče električne mobilnosti, skladištenje energije je ključna tehnologija koja omogućava vlasnicima zgrada da implementiraju EV punjenje bez potrebe da komunalne kompanije ulažu u skupe mreže pojačanja ili nadogradnje veze.

·        Eatonova pionirska srednjenaponksa postrojenja bez SF6 gasa koju koriste industrija i distribucijske mreže. To je posebno važno sada kada EU ponovno razmatra zabranu korištenja ovog gasa koji je izuzetno štetan za okolinu u narednim godinama.

·        Microgrid kontrolni sistem Power Xpert Optimizer koji također omogućava povećanu održivost i otpornost snage.

 

Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu ili www.eaton.rs za sve najnovije vesti pratite nas na Twitter-u (@ETN_EMEA) ili preko naše LinkidIn (Eaton) stranice.

 

O kompaniji Eaton

 

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata. Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

 

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 21,6 milijardi dolara u 2018. godini. Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 99.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja. Za više informacija, posetitewww.eaton.euiwww.eaton.rs.

 

Čitač pitanja: Eaton Electric d.o.o., Branch Beograd, Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel:+381 11 3 777 003, Email: officebelgrade@eaton.com

 

Dalje informacije za štampu: Kontaktirajte Kate Siwek, Publitek, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: kate.siwek@publitek.com

 

03.04.2019 · EATON / SRBIJA