BIH / VLADA RS ODOBRILA NASTAVAK PREGOVORA SA EBRD O ZADUŽENJU OD 150 MILIONA EVRA ZA KORIDOR 5C


07.04.2019
Danas je usvojen i Nacrt Zakona i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim seutvrđuju formalno-pravni uslovi za uspostavljanje rezervnog sastava policije
Banja Luka

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je zaključak kojim se daje saglasnost za nastavak pregovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za odobravanje kredita u iznosu od 150 miliona evra, za izgradnju autoputa na koridoru 5c, kroz RS, javlja Anadolu Agency (AA). 

"Kreditna sredstva namijenjena su za izgradnju autoputa na koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu (obilaznica Doboj), uključujući izgradnju dva velike tunela: Putnikovo brdo 1 i Putnikovo brdo 2, ukupne dužine preko dva kilometra, izgradnju mosta preko rijeke Bosne od oko 330 metara, vijadukta dužine od oko 290 metara, te lokalnih puteva i usluga nadzora", navodi se u saopštenju iz Vlade RS. 

Planirano je da radovi na ovoj dionici započnu u naredne tri godine.

Na današnjoj sjednici Vlada RS utvrdila je Nacrt Zakona i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

Razlog za donošenje ovog zakona je kako se navodi u saopštenju činjenica da se ukazala potreba za jasnijim definisanjem pojedinih policijskih ovlašćenja, nadležnosti direktora, dodatno angažovanje posebnih jedinica, kao i povećanje nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostava sistema elektronskog poslovanja sa građanima.

"Zbog različitih bezbjedonosnih izazova, Zakonom se utvrđuju formalno-pravni uslovi za uspostavljanje rezervnog sastava policije. To će svakako doprinijeti podizanju bezbjednosti na viši nivo. Propisano je da će policija rezervnog sastava imati ista ovlašćenja kao i policijski službenici redovnog sastava u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, a sve sa ciljem kako bi policijski službenici rezervnog sastava policije, zajedno sa policijskim službenicima redovnog sastava, mogli obezbijediti maksimalni nivo bezbjednosti lica i imovine, naročito u periodu kada se očekuje povećanje intenziteta migrantske krize", stoji u saopštenju. 

Osim toga pomjerena je starosna granica za zapošljavanje policijskih službenika s ciljem podmlađivanja kadra u Ministarstvu, a stvoreni su i formalno-pravni uslovi za uspostavljanje sistema zaštite informaciono-komunikacione strukture, kao i za elektronsku komunikaciju Ministarstva unutrašnjih poslova sa građanima. 
Vlada RS danas je donijela rješenje o davanju saglasnosti na zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o investicionom grantu Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – interkonekcija Hrvatska "Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci" između BiH i RS.

"Strateškim dokumentima u RS definisani su prioriteti u izgradnji putne infrastrukure, pa tako i izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci na Mediteranskom koridoru (R2a). BiH je dobila bespovratna sredstva (WBIF) u iznosu 6,8 miliona evra za realizaciju ovog projekta. Sporazum o investicinom grantu Mediteranski koridor (R2a) između BiH i Evropske investicione banke potpisan je 13. marta prošle godine, a za prenos navedenih novčanih sredstava neophodno je potpisati Supsidijarni sporazum između BiH i RS", navodi se u saopštenju. 

 

07.04.2019 · BIH / EKONOMIJA