HRVATSKA / ZAGREB I NOVSKA GRADE POSTROJENJE ZA BIOOTPAD VREDNO 50 MILIONA EVRA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


19.04.2019
Gradovi Zagreb i Novska i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom potpisali su sporazum o gradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Iz Zagreba će otpad biti prevožen do Novske, gde će u poslovnoj zoni biti izgrađen pogon u koji će biti investirano 50 miliona evra.

Kako je na svom sajtu objavio Gad Zagreb, kompletna dokumentacija, koja uključuje i izdavanje građevinske dozvole, trebalo bi da bude obezbeđena u naredne dve godine, pa bi 2021. mogao da bude objavljen javni poziv za radove na postrojenju. Studija će, kako je navedeno, odrediti kakva će se tehnologija primenjivati, odnosno hoće li se graditi kompostana ili biogasno postrojenje.

Potpisanim Sporazumom predviđena je izrada studijsko-projektne dokumentacije, koja bi trebalo da košta 4,5 miliona kuna.

Sporazum o saradnji na pripremi i izgradnji postrojenja potpisali su gradonačelnici Novske i Zagreba, Marin Piletić i Milan Bandić, kao i direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom Igor Zgomba.

Zgomba je podsetio da je Hrvatska ulaskom u EU prihvatila nova pravila i donela Plan gospodarenja otpadom, čime se obvezala da će 40% biootpada izdvojiti iz mešanog komunalnog otpada, a nakon toga ga i preraditi.

Posle Daruvara, Koprivnice, Varaždina, Križevaca i brojnih gradova, koji su već takva postrojenja izgradili ili su u postupku gradnje, Novska se odlučila da uputi poziv Zagrebu da krenu u gradnju zajedničkog postrojenja, u poslovnoj zoni koja se prostire na 85 hektara, rekao je Piletić.

On je istakao da je Novska poljoprivredni kraj i da bi proizvodnja komposta i biogasa, koji bi bili proizvod postrojenja, ovaj grad mogli da uvrste na energetsku kartu Hrvatske.

Piletić je naveo da bi u postrojenju trebalo da bude otvoreno najmanje 40-tak novih radnih mesta.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić je uveren da će ovaj primer slediti i drugi gradovi koji to još nisu uradili, kao i Zagrebačka županija, s obzirom da u Novskoj ima dovoljno prostora da se projekat proširi.

Sredinom januara Ministarstvo zaštite okoliša i energetike saopštilo je da će u 407 hrvatskih opština i gradova biti postavljeno 1,2 miliona kontejnera za odvojeno skupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada.

 

19.04.2019 · BIOGAS / BIOGASNO_POSTROJENJE / BIOOTPAD / KOMPOSTANA / KOMUNALNI_OTPAD