HRVATSKA / EKONOMIJA / STRUKA NIJE UPOZNATA S KONTROLOM POSLA VRIJEDNOG MILIJARDE KUNA? / BY ENERGYPRESS.NET


21.05.2019
Piše Marijan Opačak s portala Direktno.hr S obzirom na to da Kinezi Pelješki most grade brže od predviđenih rokova sve je veća vjerojatnost da će bar neko vrijeme Pelješki most biti još jedno od hrvatskih čuda, čuda koja niti igdje vode, niti išta do njih vodi.

Podsjetimo, Hrvatske ceste su 9. ožujka 2018. objavile poziv za nadmetanje za izgradnju te dionice, a 28. veljače ove godine donijele odluku da pristupnu cestu mostu Pelješac – dionicu Duboka – Sparagovići/Zaradeže, gradi grčka kompanija J&P Avax.

Postupak javne nabave trajao je duže od očekivanog, zbog složenosti samog postupka te opsega i kompleksnosti dostavljene dokumentacije u postupku pregleda i ocjene ponuda. U postupku javne nabave pristiglo je sedam ponuda, od kojih su četiri ocijenjene kao valjane dok je ekonomski najpovoljnijom ponudom ocijenjena ona J&P Avaxa.

No austrijski Strabag i grčki Aktor sredinom ožujka žalili su se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na odluku o odabiru izvođača radova za gradnju pristupne ceste mostu Pelješac, dionice Duboka – Sparagovići/Zaradeže. DKOM je početkom travnja odbacio žalbu tvrtke Aktor zbog premalo uplaćenog novca za pokretanje žalbenog postupka.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) donijela je rješenje o poništavanju odluke Hrvatskih cesta o odabiru J&P Avaxa za izvođača radova za izgradnju dionice Duboka-Sparagovići te naložila državnoj cestarskoj tvrtki da u roku od osam dana nadoknadi troškove žalbenog postupka zajednici ponuditelja na čelu sa Strabagom od 100 tisuća kuna.

Međutim, izgleda kako bi do izgradnje pristupnih cesta moglo doći mnogo kasnije nego se to očekuje jer članovima DKOM-a sredinom srpnja ističe petogodišnji mandat, a natječaj i javni poziv za izbor novih članova još nije objavljen. Naime, državna komisija sastoji se od devet članova od kojih je jedan predsjednik, dva zamjenika predsjednika te šest članova, koji su imenovani na mandat od pet godina od strane Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

No izgleda kako vladajući za sve imaju vremena, pa tako i za izbor članova tijela koji odlučuju o milijardama hrvatskih obveznika. Sve hrvatske Vlade do sad imale su isti problem. Naime, svaka hrvatska Vlada do sada užasno je spora pri donošenju odluka.

Upravo zbog ovog propusta o imenovanju novih članova DKOM-a baca se duga sjena korupcije, nepotizma i ‘uhljebizma’ na vladajuću većinu. DKOM kao tijelo nadzire i odlučuje o milijardama poreznih obveznika. Izbor njegovih članova na brz i netransparentan način sigurno neće pridonijeti boljoj percepciji vladajućih o njihovoj borbi protiv korupcije.

Da bi shvatili o koliko se važnom tijelu radi treba pripomenuti da svi natječaji svih općina, gradova i županija, njihovih javnih ustanova i trgovačkih društava, kao i onih državnih, u slučaju bilo kakve žalbe završe kod njih, kao recimo gore spomenuta gradnja pristupnih cesta za Pelješki most.

Ako želimo biti sigurni da će odluka, pa tako i odluka o pristupnim cestama biti dobra, onda bi bilo dobro da stručna javnost bude upoznata s mogućnošću apliciranja za ovaj posao. Osim toga, bilo bi dobro da se i izbor tih članova postavi na zdrave noge.

Dosad nije bilo bitno je li član DKOM-a koji odlučuje o žalbama ikad bio u nekom od povjerenstava koje kontroliraju javnu nabavu. Po zakonu o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu, a onda to povjerenstvo priprema i provodi postupak. Bilo bi dobro da članovi tijela koje kontrolira cijelu javnu nabavu u Hrvatskoj budu upoznati s postupkom.

S obzirom na to da je postupak izbora članova relativno dug; naime, nakon što Vlada pronađe osobe koje formalno odgovaraju svim uvjetima, mogući članovi moraju proći sigurnosnu provjeru Sigurnosno obavještajne agencije, zatim ih treba predložiti Hrvatskom saboru na proceduru izbora, što samo po sebi traje jako dugo, piše Opačak za Direktno.hr.

 

21.05.2019 · HRVATSKA / EKONOMIJA