EU POMAŽE PRIPREMU TENDERA ZA GRADNJU POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA U KRALJEVU I ZA REMEDIJACIJU VELIKOG BAČKOG KANALA / SRBIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


07.06.2019
Evropska unija je obezbedila tehničku pomoć za pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za izgradnju postrojenja za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu i završetak remedijacije Velikog bačkog kanala.

Memorandume o razumevanju za ova dva projekta potpisali su predstavnici Delegacije EU u Srbiji, Vlade Srbije i lokalnih samouprava. Potpisan je, takođe, i memorandum o razumevanju za modernizaciju i rekonstrukciju pruge Velika Plana – Niš.

Tehnička pomoć, u ukupnoj vrednosti od 21 miliona evra, je osigurana kroz program Podrška Evropske unije u pripremi projekata (European Union Project Preparation Facilities – EU PPF), a namenjena je za 15 projekata u oblasti životne sredine, transporta i energetske efikasnosti.

Postrojenje za preradu otpadnih voda u Kraljevu trebalo bi da ima kapacitet za 90.000 stanovnika

Pomoć će dobiti 9 projekata u sektoru životne sredine, i po 3 projekta u sektoru transporta i energetske efikasnosti, saopštila je Delegacija EU u Srbiji.

Od ukupne sume EU će donirati 19,7 miliona evra, dok će 1,29 miliona evra obezbediti Vlada Srbije. Sprovođenje svih 15 projekata moglo bi da obezbedi investicije veće od 850 miliona evra, navodi se u saopštenju Delegacije EU.

Memorandum za Veliki bački kanal predviđa uklanjanje oko 400.000 kubika sedimenta sa deonice Vrbas-Bezdan u dužini od 6 kilometara

Program Podrška EU u pripremi projekata je fokusiran na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte, kao i na organizovanje više od 70 treninga za izgradnju kapaciteta za predstavnike lokalnih i nacionalnih institucija.

Projekat u Kraljevu, kako se navodi na sajtu programa, predviđa projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kapacitetom za 90.000 stanovnika i mogućnošću za povećanja kapaciteta za 120.000 stanovnika, kao i rekonstrukciju i izgradnju mreže za prikupljanje otpadnih voda.

Projekat koji se odnosi na Veliki bački kanal predviđa uklanjanje oko 400.000 kubika sedimenta sa deonice Vrbas-Bezdan u dužini od 6 kilometara, pripremu 3 lokacije za privremeno odlaganje uklonjenog sedimenta, remedijaciju deponovanog muljnog taloga i rešenje za konačno odlaganje prerađenog muljnog taloga.

07.06.2019 · DELEGACIJA_EU_U_SRBIJI / POSTROJENJA_ZA_PRERADU_OTPADNIH_VODA / VELIKI_BAČKI_KANAL