RESALTA MODERNIZUJE RASVETU U 6 OBJEKATA LANCA UNIVEREXPORT / SRBIJA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


25.06.2019
Resalta je saopštila da je potpisala ugovor za modernizaciju rasvete u šest objekata trgovinskog lanca Univerexport.

Kako bi poboljšala energetsku efikasnost, Univerexport, najveći maloprodajni lanac u Srbiji u domaćem vlasništvu, angažovao je Resaltu da zameni rasvetu na lokacijama gde nije već prešla na LED tehnologiju.

Resalta će zameniti rasvetu u pet od preko 150 postojećih Univerexport radnji, i ugraditi rasvetu u jednom od objekata koji je u izgradnji, u Novom Sadu.

Ukupno će 1.334 svetiljki biti zamenjeno LED svetiljkama, čime će se smanjiti godišnja potrošnja energije za 163 MWh. Pored toga što će ova mera doneti finansijske uštede klijentu, takođe će smanjiti emisije CO2 za 80 tona godišnje što će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Godišnja potrošnja energije biće smanjena za 163 MWh, a emisije CO2 za 80 tona godišnje

LED rasveta je energetski efikasna zbog toga što troši manje električne energije nego fluorescentna alternativa, uz duži radni vek. Značajno poboljšava kvalitet kao i intenzitet osvetljenja, čime pruža ugodnije uslove za radnike i potrošače Univerexporta.

Projekat će biti izveden po ESCO modelu, po principu ključ u ruke: Resalta je projektovala rešenje, a takođe će obezbediti finansiranje, izvršiti implementaciju i brinuti o održavanju rasvete do isteka ugovora. Među energetski efikasnim rešenjima za klijente iz komercijalnog sektora, Resalta nudi rasvetu, ali i grejanje, hlađenje, energetske preglede, i druge mere prilagođene potrebama Klijenata.

Resalta (staro ime GGE) je prethodno sprovela i projekat unapređenja energetske efikasnost za trgovinski lanac Mercator-S, koji je podrazumevao realizaciju bez investiranja sopstvenih sredstava, odnosno bez povećanja CAPEX-a.

Sa sedištem u Sloveniji, Resalta je regionalna kompanija koja posluje na osam tržišta na polju energetske efikasnosti i razvoja obnovljivih izvora energije. Sarađuje sa privatnim klijentima iz različitih sektora, od industrije do hotelijerstva, preko maloprodaje i poslovnih centara. U javnom sektoru, Resalta poboljšava energetsku efikasnost kroz javno-privatna partnerstva. Pored projekta energetske sanacije 49 zgrada u gradu Ljubljana, koji je osvojio nagradu Evropske komisije za najbolji projekat energetske usluge 2019.,

Resalta je obnovila javnu rasvetu u nekoliko gradova Srbije kao što su Kruševac i Petrovac na Mlavi, i realizovala prvi projekat isporuke toplotne energije u četiri osnovne škole u gradu Pirot.

25.06.2019 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / LED_RASVETA / RESALTA