SRBIJA / TOPLANA-ŠABAC UZIMA KREDIT ZA TERMOIZOLACIJU STAMBENIH ZGRADA PO ESCO MODELU / SRBIJA /AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


26.07.2019
JKP Toplana-Šabac biće ESCO kompanija koja će za svoje korisnike uzeti kredit za termoizolaciju, pružiti uslugu, a zatim će kroz uštedu energije otplata biti finansirana na 12 godina, saopštio je Grad Šabac. Ugovor o kreditu za termoizolaciju stambenih zgrada potpisan je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Direktor JKP Toplana-Šabac Slobodan Jerotić i predstavnica EBRD-a Jelena Čeperković potpisali su u Gradskoj kući u Šapcu ugovor o dodeli sredstava za termoizolaciju 40 stambenih zgrada u Šapcu u iznosu od 2,5 miliona evra.

Jerotić je objasnio da će građani ostvariti značajne uštede izolacijom stambenih zgrada i ugradnjom termostatskih ventila i delitelja, što će im, prema njegovim rečima, omogućiti da vrate investiciju.

Toplana je pripremila različite modele ugovora tako da će građani moći sami da odrede period otplate.

„Mi smo povukli kredit na rok od 12 godina i omogućićemo građanima da po izboru svako od njih sebi odredi u kom vremenskom periodu će da vrati taj kredit. Svako može da ima drugačiji ugovor, može da vraća na dve godine, pet ali ne duže od 12 godina“, naveo je direktor šabačke Toplane i napomenuo da je ranije korišćen drugačiji model, ali da je ovaj „prepoznat u svetu i duži niz godina se primenjuje u Evropi“.

Šabac je inače poznat kao lider termoizolacije stambenih zgrada u Srbiji, a Balkan Green Energy News je pisao o revolving budžetskom fondu za finansiranje mera za poboljšanje energetske efikasnosti.

Projekat termoizolacije stambenih zgrada će doprineti smanjenju emisija ugljen-dioksida u gradu, saopštio je EBRD.

Rezidencijalni sektor je jedan od najvećih potrošača energije u Srbiji, gde je prosečna potrošnja energije do tri puta veća nego u razvijenim evropskim zemljama. Stari građevinski fond izgrađen između 1950-ih i 1980-ih godina sa nedovoljnom ili nikakvom toplotnom izolacijom proizvodi velike gubitke energije.

Procene pokazuju da bi se energetska efikasnost mogla unaprediti do čak 70%.

Pored Šapca, EBRD takođe sarađuje sa vladom Vojvodine na projektu poboljšanja energetske efikasnosti u 80 javnih zgrada kao što su škole, obdaništa i administrativne zgrade.

26.07.2019 · EBRD / ENERGETSKA_EFIKASNOST / ESCO / KREDIT / ŠABAC / TERMOIZOLACIJA / TOPLANA