CRNA GORA / SJUTRA POČINJE NOVA FAZA PROGRAMA "ENERGETSKI EFIKASAN DOM"


06.08.2019
Ministarstvo ekonomije sjutra, 07. avgusta pokreće novu fazu programa „Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i  razvoj tržišta sistema za grijanje na moderne oblike biomase u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera  energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo 100.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za:

-      kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket), koji uključuju kotlove/peći, cijevni razvod i/ili radijatore;

-      ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta i

-      ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije.

U okviru Programa, građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 €, sa periodom otplate do šest (6) godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo ekonomije subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

Ministarstvo ekonomije sprovodi ovaj Program u saradnji sa partnerskim firmama (izvođačima radova): Mikromont (Bijelo Polje), Home Systems (Podgorica), Plam Inženjering (Podgorica), Veneta Plamen (Podgorica), Energos (Podgorica) i konzorcijum "LD gradnja-Cerovo" (Nikšić), kao i partnerskim bankama:Hipotekarna banka i Lovćen banka.

Programom je predviđeno da građanin stupa u kontakt sa kvalifikovanim izvođačem radova kako bi dobio detaljnije informacije o ponudi u okviru programa „Energetski efikasan dom“. Po dobijanju ponude za izvođenje radova, građanin se obraća Ministarstvu ekonomije, sa zahtjevom za dobijanje potvrde da je kvalifikovan da učestvuje u Programu "Energetski efikasan dom", uz propratnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat na kojem će se izvoditi radovi legalan odnosno da je u procesu legalizacije.

Zahtjev i propratna dokumentacija se može dostaviti na arhivu Ministarstva ekonomije (Rimski trg 46, 81000 Podgorica) lično ili putem pošte ili putem mejla na: info@ee-me.org.

Ukoliko je zahtjev odobren, Ministarstvo ekonomije izdaje uvjerenje da je građanin kvalifikovan za učešće u Programu,nakon čega se građanin obraća banci i aplicira za kredit.

Procedure za implementaciju programa „Energetski efikasan dom“, kontakti partnerskih firmi i banaka, jedinične cijene materijala, opreme i usluga ponuđenih u okviru Programa, obrazac zahtjeva za dobijanje uvjerenja za učešće u Programu mogu se preuzeti na linku: www.energetska-efikasnost.me.

U prethodnoj fazi programa "Energetski efikasan dom", mjere energetski efikasnosti su primjenjene u 93 domaćinstva u Crnoj Gori. Program „Energetski efikasan dom“ predstavlja svojevrstan nastavak programa „Energy Wood“, koji je Ministarstvo ekonomije kroz tri faze realizovalo od 2013. godine, i u okviru kojeg je ugrađeno oko 1.010 sistema za grijanje na pelet i briket širom Crne Gore.

Sve informacije u vezi navedenog programa možete dobiti putem e-mail: info@ee-me.org ili putem tel. 020 482 186.  Informacije o dinamici sprovođenja Programa biće redovno objavljivane na sajtu: www.energetska-efikasnost.me

 

MINISTARSTVO EKONOMIJE

BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

06.08.2019 · CRNA_GORA / EKONOMIJA / ENERGETIKA