HRVATSKA / VUKOVAR IDE DALJE...


28.08.2019
kada je riječ o obnovljivim izvorima i elektromobilnosti  

Vukovaru su nastavljeni projekti na uvođenju obnovljivih izvora i elektromobilnosti. Tako su na zgradama dvije kotlovnice postavljene sunčane elektrane ukupne snage 100 kW, između ostaloga i na toplani Borovo naselje, koja je zapravo prva hrvatska solarna toplana jer je na njoj u lipnju 2019. godine u pogon pušteno polje solarnih toplinskih kolektora za zagrijavanje vode. Time se omogućava da se dio električne energije potrebne za pogon elemenata kotlovnica (npr. crpki, regulacije) proizvodi na samom mjestu potrošnje.

No, to nije sve jer je sunčana elektrana sada postavljena i na krov poslovne zgrade tvrtke Tehnostan u samom središtu grada, koja je i investitor svih tih projekata. Tako će se novonabavljeno službeno električno vozilo Renault ZOE moći na vlastitoj punionici, vlastitom električnom energijom. / ENERGETIKA-NET.COM

28.08.2019 · VUKOVAR / SUNČANE_ELEKTRANE / ELEKTROMOBILNOST / SOLARNE_TOPLANE / TEHNOSTAN