HRVATSKA / STANOVNICI SEOCA NA MOSORU ŽALE SE NA BUKU VJETROELEKTRANE


12.09.2019
Zadružna vjetroelektrana na Mosoru od samog puštanja u probni rad remeti mir stanovništvu

Mještani Seoca, naselja na istočnim obroncima Mosora, iznad kojeg je postavljena vjetroelektrana Kom-Orjak-Greda žale se na povremenu nesnosnu buku koju postrojenje stvara, osobito kada puše jugo. Karikirano, za Slobodnu Dalmaciju kažu, da je buka nalik onoj kada prolaze avioni. Žalbe pljušte otkad je elektrana puštena u rad, a testna mjerenja pokazuju različite rezultate, ovisno o tome tko ih je platio. Zanimljivo je da je elektranu snage 10 MW, koja je u sustavu poticaja, od investitora Ecowinda kupila Zadruga za etično financiranje pa proizlazi da je elektrana u vlasništvu zadrugara koji će povrat ulaganja ostvarivati kroz prodaju električne energije.

 

 

U travnju ove godine održan je i sastanak na kojem su o ovom problemu razgovarali predstavnici MO-a Seoca, investitora, tvrtke Ecowind, Grada Omiša i tvrtke Darh2 iz Samobora koja je za potrebe investitora provela zakonski propisana mjerenja razine buke prije puštanja vjetroelektrane u pogon na trima lokacijama, u razdoblju od 28. svibnja do 4. lipnja 2018., te na istim lokacijama nakon puštanja vjetroelektrane u probni pogon, od 23. siječnja do 13. veljače 2019. godine.

 

Uredna mjerenja

 

- Mjerenja su, u skladu s rješenjem za Studiju utjecaja na okoliš, provedena na lokacijama Jerončići, Franići i Bilići, ali s obzirom na to da smo cijelo vrijeme bili u komunikaciji s Mjesnim odborom i mještanima Seoca, prema njihovim željama smo platili i izradu dodatnog mjerenja na četvrtoj lokaciji, Bogdanovićima. Sva provedena mjerenja i analize dokazuju da razine ne premašuju zakonski propisane vrijednosti, isto kao i usporedbe nultog stanja i stanja nakon puštanja vjetroelektrane u pogon. Prema njima, vjetroelektrana je izgrađena u skladu s propisima Republike Hrvatske po pitanju dobrobiti života i rada ljudi koji žive u blizini vjetroelektrane – ističe Borna Lav Skračić, menadžer "Ecowinda" za Hrvatsku. 

 

Nepravilnosti

 

Ta je austrijska tvrtka uložila oko 20 milijuna eura u projekt a Tomasović kaže da su ta mjerenja pokazala određene nepravilnosti. Mjerenja buke naručio je i grad Omiš, a provela ih je tvrtka Zast. Gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović kaže da su izmjerene određene nepravilnosti, a u Ecowindu kažu da to izvješće nisu službeno dobili. Tehnički pregled elektrane napravljen je u srpnju, a u Ecowindu kažu da su voljni razgovarati s lokalnom zajednicom te napominju da su razine buke subjektivan osjećaj. 

 

Naknada zajednici

 

Ecowind računa da će lokalnoj zajednici izravno platiti 1 lipu po proizvedenom kWh ili 290.000 kuna godišnje, a naknada na ime komunalnog doprinosa je u procesu izračuna. Elektrana bi prosječno godišnje mogla proizvoditi 28.409 MWh (2766 radnih sati ili nešto više od 115 dana). Ugovorena cijena otkupa energije iz elektrane iznosi 0,71 kn/kWh u razdoblju od 14 godina, a zadrugari računaju na prinose od 5,5 i 6,5%. Stanovnici samo žele svoj mir.  / ENERGETIKA-NET.COM

 

12.09.2019 · ZADRUGA_ZA_ETIČNO_FINANCIRANJE / VE_KOM-ORJAK-GREDA / ECOWIND / BUKA / VJETROELEKTRANE