POTENCIJALNE EVROKOMESARKE DALI I ŠUICA PRED TEŠKIM PITANJIMA


27.09.2019
Evropski parlament će 30. septembra početi sa razmatranjem kandidata za novu Evropsku komisiju koje je predložila novopostavljena šefica Komisije Ursula fon der Lajen. Kako prenosi EUobzerver, predložene funkcije, raspodela resora i hijerarhijska struktura EK predstavljaju jasno odstupanje od trenutnog stanja a takođe i prilike i izazove za napredak rodne ravnopravnosti, kao i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava kako u samoj EU tako i izvan njenih granica.

Elena Zaharenko, šefica Međunarodne evropske mreže planiranog roditeljstva, u autorskom tekstu za onlajn magazin Euobzerver kao dobru stvar navodi stvaranje komesarijata za ravnopravnost, a za šeficu tog resora je predložena malteška političarka Helena Dali.

 

Dali će imati zadatak da predvodi borbu protiv diskriminacije i predlaže nove zakone u toj oblasti, kao i da sa svojim timom osmisli evropsku rodnu strategiju koja bi se bavila preprekama s kojima se suočavaju žene.

 

Najveći izazov za Dali će sigurno biti da obezbedi pristupanje EU konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, takozvanoj Istanbulskoj konvenciji. To pitanje je trenutno blokirano u Evropskom savetu.

 

Ukoliko blokada ne bude uklonjena, piše EUobzerver, očekuje se komesar nađe zaobilazni put i druge načine za jačanje podrške, zaštite i prava žrtava nasilja nad ženama.

 

Kakvo god da bude rešenje, jasno je da je u EU potrebna brza i snažna akcija da bi se žene zaštitile od nasilja, jer podaci koje je prikupila Agencija za osnovna prava pokazuju da je svaka treća žena u EU posle 15. godine pretrpela neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja.

 

Ozbiljan rad na toj šokantnoj statistici mora biti među zahtevima evroposlanika tokom ispitivanja malteške kandidatkinje, smatra Zaharenko.

 

Kao drugi ključan preduslov za dalje osnaživanje žena i devojčica kroz spoljnu i razvojnu politiku EU, navedena je saradnja Dali s komesarom za međunarodna partnerstva, pre svega putem nastavka primene i finansiranja inicijative čiji je cilj da eliminiše nasilje nad ženama i devojčicama širom sveta, kao i obnova plana za rodnu akciju koji promoviše prava žena i devojčica u svim spoljnopolitičkim poslovima EU.

 

EUobzerver piše da je od vitalnog značaja da prava žena i devojčica, rad aktivista za ženska prava, ženske organizacije na terenu i organizacije za borbu za prava žena dobiju veću podršku i budu stavljeni u svaku poru evropske spoljne politike, umesto da budu ograničeni na nekoliko inicijativa. To pitanje bi trebalo da bude posebno istaknuto u intervjuu s Dali, koja bi imala i zadatak da gura rodnu ravnopravnost u svim oblastima rada Evropske komisije.

 

Za razliku od komesarijata za ravnopravnost, kreiranje funkcije potpredsednika Komisije za demokratiju i demografiju izaziva zabrinutost.

 

Evropska komisija se tim pitanjima do sada nije bavila na eksplicitan način i stvaranje posebnog resora za demografiju navodi na pitanja zašto se tek sada na taj način pristupa tom problemu, u vreme kada se izjave o "demografskoj krizi" sve češće koriste u nasilnim ili antimigrantskim nastupima političara poput mađarskog premijera Viktora Orbana.

 

Iako su demografske promene poput niske stope nataliteta, starenja društva i emigracije značajan izazov za evropske političare, evrokomesar koji dobije taj resor mora da se drži podalje od retorike kojom bi se te promene povezale s potrebom da se osnaži "porodica" ili vodi politika ograničavanja migracija, piše EUobzerver.

 

Kako se navodi, bilo koji pokušaj bavljenja demografskim promenama u Evropi mora u svom središtu imati ženske reproduktivne slobode i ravnopravnu raspodelu kućnih poslova među ženama i muškarcima, istovremeno jačajući socijalnu zaštitu kao i obrazovanje i zdravstvo.

 

U tom kontekstu, navodi EUobzerver, veoma zabrinjava što je za tu funkciju predložena hrvatska evroposlanica Dubravka Šuica.

 

Šuica je u Evropskom parlamentu više puta glasala protiv uključivanja poziva na podršku seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u parlamentarne rezolucije, a jednom je čak predložila i alternativnu rezoluciju u kojoj nije bilo pomena nege nakon abortusa i obezbeđivanja kontraceptivnih sredstava koje su u originalnoj rezoluciji predložile njene kolege evroposlanici.

 

Evroposlanici zato moraju navesti Šuicu da da jasna obećanja da će ženska reproduktivna sloboda biti srce njenog mandata i da, kao komesarka zadužena za odgovore na izazove i iskorišćavanje prilika koje nose demografske promene, posao obavlja vođena interesom evropskih građana a ne ličnim ubeđenjima.

 

Novopredložena Evropska komisija zaista ima potencijal da se pozabavi nekim od trajnih izazova vezanih za rodnu (ne)ravnopravnost u EU i pristupom žena svim njihovim pravima, među kojima je i reproduktivna sloboda, i strog nadzor Evropskog parlamenta je nezamenljiv u osiguravanju da se Komisija drži postavljenih principa i uključuje ih u sve domene politike.

 

Sledeće nedelje, navodi taj portal, Evropski parlament će imati prvu priliku da utiče na prioritete predložene Komisije tako da je vreme da se pokaže da je poštovanje vrednosti ključni preduslov za podršku EP.

 

Izvor: Beta/EUObserver.com

 

27.09.2019 · EVROPSKI_PARLAMENT