SRBIJA / EVROPSKA UNIJA I SRBIJA PARTNERI U PODRŠCI INOVACIJAMA


08.12.2019
Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, edukativna platforma za decu školskog uzrasta, trake za pasivnu zaštitu od vatre koje su napravljene od recikliranih sirovina i bioloških materijala, samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati preduzeća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz projekat Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima.

Na svečanosti Innovation Date, Fond za inovacionu delatnost je predstavio 33 preduzeća kojima je odobreno finansiranje za razvoj inovacija u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, u ukupnom iznosu od 4,1 miliona evra.

“Inovacije su ključ za svaku državu kako bi se izborila sa izazovima koje donosi budućnost, ali je istovremeno i prilika da se ideje pretvore u projekte koji će se razvijati. Fond za inovacioni delatnost je ključni instrument Srbije da se izbori sa izazovima koje inovacije donose sa sobom”, kaže šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici.

„Ulaganje u nauku, obrazovanje i u inovacije je ulaganje u našu budućnost. Siguran sam da napore i učinak Vlade već prepoznajete. Budžet za inovacije raste od 2017. godine, tako je za 2020. godinu opredeljeno više sredstava kako za Fond za inovacionu delatnost tako i za Fond za nauku“, navodi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

„Mala i srednja preduzeća čine okosnicu svake ekonomije i nosioci su 90 odsto privredne aktivnosti u svakoj državi. Ona predstavljaju ključni faktor ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mesta. Vlada Republike Srbije želi da, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost, podstiče rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kroz implementiranje novih tehnoloških rešenja i kreativnih ideja”, kaže ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

 

“Mala privreda i akademski sektor u Fondu imaju partnera za razvoj svojih inovacija. Fond pruža finansijsku podršku sa ciljem razvoja inovativosti i konkurentnosti naše privrede. Naravno, jaka potpora od strane Vlade, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja i od strane Evropske unije, danas nam je omogućila da javnosti predstavimo nove inovacije”, kaže direktor Fonda Ivan Rakonjac

 

Programi Fonda, od početka podržani sredstvima Evropske unije, nakon svoje pilot faze, zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta obezbeđenim kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, postali su stalno dostupni mehanizam podrške Fonda. Kao takvi, oni su stalni oslonac podrške srpskoj privredi zasnovanoj na znanju, kao i naučno-istraživačkom sektoru. Finansijska podrška Evropske unije doprinela je razvoju privatnog i naučno-istraživačkog sektora u Srbiji, a posebno u segmentu trajnog povezivanja akademskog sa privatnim sektorom, saopštava Fond za inovacionu delatnost.

Poslednja dva teksta iz serijala Moja priča konkretni su primeri kako je saradnja nauke i privrede na ovaj način već donela rezultate i inovacije.

 

.

08.12.2019 · Multifunkcionalna_rukavica. / EU / SRBIJA