CRNA GORA / PONUĐENO 140 MEGAVATA ZA GODIŠNJU AUKCIJU KAPACITETA ITALIJA – CRNA GORA / CRNA GORA / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


09.12.2019
Nakon aktiviranja interkonekcije kroz Jadransko more, za 2020. godinu je pokrenut aukcijski postupak za električnu energiju, saopštio je SEE CAO i ponudio po 140 megavata u oba smera. Coordinated Auction Office in South East Europe ili Koordinisana aukcijska kuća u Jugoistočnoj Evropi je primila ponude za alokaciju fizičkih prava prenosa (PTRs) NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Po ustanovljavanju provizornih rezultata aukcije, rok za žalbe ističe 13. decembra. Poravnanje za godišnju transakciju zakazano je za četiri dana posle toga.

Planirano je da fakture posebno za januar i februar budu izdate takođe 17. decembra, a period za plaćanje se završava poslednjeg dana ove godine. Za dalje mesečne aukcije, fakture za dva meseca unapred su zakazane za koji dan posle početka meseca. Plaćanje je do sredine meseca aukcije, uz varijacije u zavisnosti od radnih dana odnosno vikenda.

Aukcije i transfer dugoročnih prava prenosa su samo za takozvani prekozonski kapacitet. Postoji i mogućnost održavanja zajedničkih aukcija prekozonskog kapaciteta za više granica i smerova po zonama licitacije, navedeno je u pravilima.

Postoji mogućnost održavanja zajedničkih aukcija prekozonskog kapaciteta za više granica i smerova po zonama licitacije

Specifikacija za januarsku operaciju je zabeležena za objavljivanje 18. decembra, a početak je dva dana posle toga. Imaoci dugoročnih prava na prenos mogu da ih prepuste drugom učesniku, ili deo njih, čim budu objavljeni konačni rezultati aukcije. Oni su obavezni da obaveste platformu za alokacije. Najmanji obim je jedan megavat po satu.

Operater sistema prenosa za italijansku zonu CSUD je Terna, a njen partner je Crnogorski elektroprenosni sistem ili CGES. Podvodni strujni interkonektor između dve zemlje uključen je pre mesec dana. Projekat je vredeo 1,15 milijardi evra. Predsednici Serđo Matarela i Milo Đukanović su zvanično pustili vezu u rad.

Kabl spaja transformatore u Čepagatiju u italijanskoj pokrajini Peskara i Lastvu u kotorskoj opštini. Kopneni deo linka većinom ide ispod zemlje. Kapacitet, koji je sada na šeststo megavata, trebalo bi da se za koju godinu udvostruči novim kablom. Prvobitno zamišljena snaga ovog infrastrukturnog podviga bila je 1,2 gigavata.

09.12.2019 · AUKCIJE / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / INTERKONEKCIJE / SEE_CAO_• _• _•