DANSKA GOTOVO POLOVICU STRUJE DOBIVA IZ VJETROELEKTRANA


04.01.2020
Vjetar je pokrivao 14 posto potrošnje u EU lani

Danska je u prošloj godini gotovo polovicu potreba za električnom energijom pokrivala proizvodnjom iz energije vjetra

Naime, preliminarni podaci danskog mrežnog operatora Energineta pokazuju kako je udio vjetroelektrana u tamošnjoj potrošnji električne energije lani iznosio čak 47 posto, dok je, primjerice, u 2018. godini on bio 41 posto, javlja agencija Reuters. 

Prema udruženju WindEurope, diljem Europske unije na vjetroelektrane je otpadalo 14 posto potrošnje električne energije lani. / EERGETIKAN.ET. COM

·        

·          

·          

·          

04.01.2020 · DANSKA / VJETROELEKTRANE / VJETAR / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / OBNOVLJIVI_IZVORI