SRBIJA / EPS ENERGIJA / O RADU „POVRŠINSKIH KOPOVA“ / JOŠ JEDNA USPEŠNA GODINA


03.02.2020
Proizvodnja uglјa 2,2 odsto iznad plana. Završeni brojni infrastrukturni poslovi koji su preduslovi za stabilnu proizvodnju uglјa. Nova godina donela nove obaveze i izazove  

Prethodnu godinu „Površinski kopovi“ Rudarskog basena „Kolubara“ završili su veoma uspešno. Pored odlične proizvodnje na aktivnim kopovima, tokom 2019. godine završeni su brojni strateški važni poslovi. Sve sa cilјem stabilne i kontinuirane proizvodnje kolubarskog uglјa i u budućnosti.

Srđan Alimpijević, direktor OC „Površinski kopovi“, ističe da su proizvodni rezultati ostvareni tokom prošle godine izuzetni.

– Plan proizvodnje za 2019. iznosio je 29.050.000 tona uglјa. Zahvalјujući velikom radu i trudu svih zaposlenih, ostvarena je prekoplanska proizvodnja i iskopano je oko 29.701.755 tona uglјa, oko 2,2 odsto više od plana. To je oko 1,3 miliona tona uglјa, odnosno 4,7 odsto više nego 2018.– rekao je Alimpijević.

Naš sagovornik kaže da je tokom protekle godine na kolubarskim kopovima otkopano i odloženo oko 63 miliona kubika otkrivke.

Direktor kopova naglašava da je transport rotornog bagera „glodar 10“ sa Polјa „D“ na novi kop „Radlјevo“ bio izuzetan poduhvat svih zaposlenih u „Kolubari“, koji su uspeli da bez ijednog problema, nekoliko dana pre planiranog roka, transportuju rudarsku opremu trasom dužine 24 kilometra.

 

Podvig za pamćenje

 

Na osnovu elaborata transporta rudarske mehanizacije, koji su pripremili stručnjaci OC „Projekt“, tokom avgusta i septembra je izveden jedinstven transport rotornog bagera „glodara 10“ i „bandvagena 3“. Na svom putovanju prešli su preko nekoliko lokalnih puteva, industrijskih pruga, pruge Beograd–Bar, Ibarske magistrale i reke Kolubare. Prošli su i kroz splet dalekovoda svih naponskih nivoa i distributivne mreže, kroz Polјe „G“, „Tamnava-Istočno polјe“ i „Tamnava-Zapadno polјe“.

– Ovo je bio najduži transport opreme, izuzetno složen i obiman projekat koji je zahtevao prethodne pripreme i planiranja. U ovaj posao su maksimalno bili uklјučeni zaposleni svih službi u „Kolubari“ – iz proizvodnje, planske, projektantske, metalske, pravne i ekonomske struke. Imali smo odličnu saradnju sa kolegama iz Ministarstva rudarstva i energetike, kao i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugih nadležnih institucija – kaže naš sagovornik.

On ističe veliku pomoć i podršku Milorada Grčića, v. d. direktora EPS-a, da ceo projekat bude završen pre zadatih rokova, veoma kvalitetno i uspešno, uz veliku zahvalnost svima koji su učestvovali i pomagali. 

Alimpijević naglašava da su krajem prethodne godine završeni i svi radovi na izgradnji nove deonice Ibarske magistrale. Dobijena jeupotrebnadozvola i u januaru je puštenanovasaobraćajnica.

U završnoj fazi je još jedan veliki projekat, koji je najavlјen početkom prethodne godine, a reč je o izmeštanju reke Peštan i regionalnog puta Lazarevac –Vreoci – Baroševac – Aranđelovac u prvoj fazi.

– Novo rečno korito Peštana je završeno i pušteno. Izmešten je prvi deo puta i urađena nova i moderna saobraćajnica dužine oko tri kilometra. To nam je omogućilo širenje fronta radova na Polјu „B/C“ i već polako ulazak u novi kop, Polјe „E“. Istakao bih ogroman trud i rad svih zaposlenih, kako na kopovima tako i u svim ostalim pratećim službama, koje su dale svoj doprinos realizaciji ovog projekta – kaže Alimpijević.

 

Nove obaveze

 

Ipak za rudare „Kolubare“ nema odmora, ni predaha, objašnjava naš sagovornik.

– Prošlu godinu završili smo uspešno, ali svesni smo svojih obaveza i zadataka i već 1. januara smo krenuli sve iz početka. Plan za ovu godinu je 29.100.000 tona uglјa i prvi cilј nam je da to ispunimo – ističe Alimpijević.

On napominje da je tokom prethodne godine bilo priliva nove radne snage, koji se i te kako osetio i pozitivno uticao na proizvodni proces. Krajem godine sa kopova je otišao veliki broj zaposlenih, u redovnu ili u prevremenu penziju, uz stimulativnu otpremninu. Želјa svih na kopovima je da se što pre zaposle novi i mladi lјudi, koji će naslediti iskusne majstore i stručnjake, i u ovome se, kako naglašava Alimpijević, nadaju pomoći i podršci poslovodstva „Kolubare“, JP EPS i sindikalnih organizacija.

Naš sagovornik najavlјuje velike i brojne poslove i aktivnosti na održavanju kontinuiteta proizvodnje i unapređenja rada.

– U 2020. godini na istočnoj strani rudarskog basena očekuje nas izmeštanje dela starog puta Baroševac – Stara montaža – Mirosalјci iz dve deonice. Na Polјu „D“ je zaustavlјen rad prvog A BTO sistema i počela je investiciona opravka rotornog bagera „glodara 3“ i „odlagača 4“. Remont ovog bagera trajaće 25 dana, a potom kreće u transport – napušta sadašnju, dugogodišnju poziciju na kojoj je radio u zoni Vreoca, gde je završio otkopavanje po glavnom projektu. Seli se na novu radnu poziciju, takođe u okviru Polјa „D“, iznad „glodara 8“, gde će raditi na otkopavanju otkrivke i čišćenju uglјa u zoni Zeoka. Pored „trojke“, koja napušta vreočki front radova, očekuje nas i transport „glodara 4“ u zonu Zeoka. To su dve kompletne rekonstrukcije – najpre demontaže, a potom i montaže sistema. Planirano je da ovi poslovi budu završeni u prvoj polovini godine. U zavisnosti od dinamike proizvodnje, a prema očekivanjima, krajem godine predviđen je i transport bagera „glodara 2“. Sve naše kolege znaju koliki je to posao i koliko je potrebno angažovanje svih službi i kolega, a pre svega rukovodstva Polјa „D“ i radnika, koji će direktno učestvovati u tim poslovima – objašnjava Alimpijević.

 

Novi kop „Radlјevo“

 

Govoreći o aktivnostima na zapadnoj strani kolubarskih kopova, Alimpijević podseća da je otvoren novi kop „Radlјevo“. U planu je veliki broj investicionih radova: koridor za „Radlјevo“ od „Tamnave“, izmeštanje magistralnog cevovoda za ceo taj kraj, izrada naselјa i kompletne infrastrukture za novi kop.

– U prvim mesecima rada bager „glodar 10“ otkopava kipu i skida jalovinske mase koje su neophodne za kasnije otvaranje i čišćenje uglјa. To je prvi korak ka stabilnoj proizvodnji uglјa na ovom kopu – objašnjava Alimpijević i ističe da je u zoni kipe između milion i milion i po kubika jalovine.

Nakon puštanja u rad nove deonice Ibarske magistrale, u planu je uklanjanje starog dela za potrebe širenja Polјa „G“.

– Pred nama je front od oko sedam kilometara starog magistralnog puta koji moramo u što kraćem roku da očistimo i time omogućimo bageru napredovanje rada, da bi otvarao ugalј koji je odličnog kvaliteta – podseća Alimpijević.

Uz redovne aktivnosti koje su planirane na oba tamnavska kopa, Polјu „G“ i „Zapadnom polјu“, u ovom delu „Kolubare“ se završava i realizacija uvođenja sistema za upravlјanje kvalitetom uglјa.

Pogon „Pomoćne mehanizacije“, kako ocenjuje naš sagovornik, daje veoma veliki doprinos radu svih kopova, a pogonska spremnost mehanizacije je na izuzetno visokom nivou.

– Radimo na modernizaciji opreme, obnovlјeno je mnogo mašina. Trudimo se da s novom radnom snagom popunjavamo prazna radna mesta, u cilјu da maksimalno povećamo učešće pomoćne mehanizacije po kopovima i na taj način olakšamo proizvodni proces. Cilј nam je da održimo kontinuitet angažovanja oko 50 buldožera u radu, što je možda i najbolјi rezultat ovog pogona – kaže Alimpijević.

Posebno važni za prošlu i ovu godinu jesu remonti na svim bagerima i svim kopovima. Odvijaju se prema ugovorenoj dinamici. Prvi remonti su počeli na Polјu „D“, pre svega zbog tehnološke situacije. Odmah po završetku remonta bagera „glodara 3“ počeće remont „glodara 6“ na Polјu „B/C“, a ovo će biti obimnija i duža investiciona opravka od redovnih. Treći po redu za sređivanje 2020. godine biće „glodar 2“  na Polјu „D“. U međuvremenu, na „Tamnava-Zapadnom polјu“ planiran je produženi servis „glodara 4“ od nekoliko dana. Posle toga, sezona investicionih opravki opreme se nastavlјa po ustalјenim terminima.

Cilј je da remonti svake godine budu uspešni i kvalitetni, s obzirom na to da je njihova realizacija prvi uslov stabilnog rada i sigurne proizvodnje .

– Za sve poslove koje radimo kako bismo došli do našeg krajnjeg proizvoda – uglјa, imamo veliku podršku svih službi na kopovima i kolega iz korporativnog, komecijalnog i finansijskog dela. Bez svih nas i našeg timskog rada ne bismo mogli da imamo ovako dobre rezultate. Imamo podršku v. d. direktora EPS-a i sindikata, što nam mnogo znači – zaklјučio je Alimpijević.

 

N. Živković

 

Značaj homogenizacije

 

Veoma važan projekat koji svi s nestrplјenjem očekuju jeste početak rada sistema homogenizacije na tamnavskim kopovima.

– Počele su probe, usaglašen je plan proizvodnje s proizvođačima opreme da u prvoj fazi sistem radi samo u prvoj smeni. Kako vreme bude odmicalo, proširiće se rad na drugu i treću smenu i, prema termin planu, kasnije će sistem raditi u sve tri smene. Svi smo svesni značaja ovog sistema za budućnost našeg rada – ističe Alimpijević.

 

Dva nova sistema

 

Tokom 2020. godine u planu je priprema i izrada kompletne dokumentacije i pokretanje nabavke dva nova BTO sistema, koji će znatno podići kapacitet proizvodnje i olakšati rad zaposlenima u samim pogonima.

 

 

 

 

03.02.2020 · O_RADU_„POVRŠINSKIH_KOPOVA“