MALEZIJA ODBIJA DA BUDE „GLOBALNA DEPONIJA“, VRATILA 3.800 TONA OTPADA U ZEMLJE POREKLA


08.02.2020
Još polovinom prošle godine, Maležani su najavili da će, kako njihova zemlja ne bi postala odlagalište smeća iz različitih krajeva sveta, poslati tovare otpada nazad u zemlje porekla, te su počeli da sprovode mere za njegov povrat pravim „vlasnicima“. Za sada su vratili ukupno 150 kontejnera, tj. gotovo 3.800 tona.

Najviše nezakonito uveženog đubreta u Maleziju pristiglo je iz Francuske (47 kontejnera), Ujedinjenog Kraljevstva (42), Sjedinjenih Američkih Država (17) i Kanade (11).

Vlasti se nadaju da će u narednih pola godine još oko 110 kontejnera biti odneto iz njihovih granica – a čak 60 biće adresirano na Sjedinjene Američke Države.

Azijska zemlja se u nezgodnoj situaciji našla 2017. godine kada je Kina, nekada najveći uvoznik plastike, uvela zabranu. Od tada su zabeležili drastičan priliv smeća na svoju teritoriju.

Sličnu praksu u poslednjih 12 meseci sprovode i Filipini i Indonezija koji se takođe rešavaju tuđeg neželjenog otpada.

Bogate zemlje reciklabilno đubre šalju u ove države zato što je jeftino, doprinosi ispunjavanju ciljeva u oblasti reciklaže i rasterećuje tamošnje deponije.

Jelena Kozbašić / ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

08.02.2020 · OTPADNE_VODE