REGION / EU / VLADE U REGIONU DA OBEZBEDE PODSTICAJE ZA OBNOVLJIVU ENERGIJU – PWC STUDIJA / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


10.05.2020
Vlade u regionu jugoistočne Evrope trebalo bi da obezbede podsticaje za investicije u obnovljive izvore energije i da ponovo usmere pažnju na održivi razvoj, poručila je konsultantska kuća PwC Hrvatska u studiji Uticaj COVID-19 i ekonomski pad u sektoru elektroenergetike u jugoistočnoj Evropi, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Elektroenergetski sektor, kako se navodi, suočen je s poremećajima u celom lancu vrednosti, ali uticaj krize je zasad umeren u poređenju s drugim sektorima.

PwC je predložio i konkretne akcije kako bi države stimulisale zelenu ekonomiju:

  • Obezbediti resurse ili specifične podsticaje za sektor obnovljive energije, kao deo globalnih ekonomskih podsticaja za krizu izazvanu korona virusom;
  • Pomoći kompanijama da stvore otpornost u energetskom lancu stvaranjem kooperativnih modela i pokreću inicijative za digitalizaciju kroz podsticajne šeme;
  • Uključiti rizike od fizičkih sistemskih ekonomskih šokova (klimatske promene, pandemije, prirodne katastrofe) u planiranje energetske infrastrukture i finansiranje obnovljive energije;
  • Intenzivirati ulaganja u obnovljive izvore kako bi se ispunili zeleni ciljevi i obezbedila dugoročna stabilnost ulaganja kroz efikasne šeme subvencija ili finansiranja;
  • Ponovo se usredsrediti na održivost i saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou da bi se osigurala zajednička akcija ka zelenijoj ekonomiji.

Kompanije fokusirane na stabilizaciju likvidnosti

Kompanije u regionu su sada prvenstveno fokusirane na stabilizaciju svoje likvidnosti, dok se glavni kapitalni projekti nastavljaju sa manjim kašnjenjima, otkriva studija.

Jedna druga analiza, pokazala je da se pad stope naplate računa za električnu energiju u većini ugovornih strana Energetske zajednice kretao u rasponu od 10% do 30%.

Na osnovu dosadašnjih performansi, kako kavodi PwC, kompanije iz JIE mogle bi da budu manje otporne na tržišni šok u odnosu na svoje evropske kolege, s tim što su neke od njih izloženije izazovima u vezi sa likvidnošću, novčanim tokom i dugovanjima.

 

Ukupna potražnja za električnom energijom u jugoistočnoj Evropi smanjena je 20% od početka krize i deset odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su cene na berzama u regionu veoma kolebljive i zabeležile su smanjenje 46% od februara do aprila.

Cena na berzama u regionu zabeležile pad od 46%

Stopa kratkoročnog ekonomskog oporavka i turistička sezona biće ključni faktori za dalji razvoja potražnje u 2020, navodi se u studiji.

Preispitati poslovanje konvencionalnih elektrana

Kako kompanije u elektroenergetskom sektoru izlaze iz faze poremećaja, prve od četiri faze krize, sve snage bi trebalo da preusmere na oporavak i transformaciju. U fazi oporavka, koja je u toku, ključna aktivnost je praćenje finansijskog stanja i njegovo popravljanje kroz korekciju troškova.

Nakon ove faze, dolazi stabilizacija – srednjoročna faza, i na kraju otpornost – dugoročna faza, navodi se u studiji.

Tokom stabilizacije najvažnije je ubrzanje inicijativa za stvaranje rasta.

 

Potencijalne mogućnosti za ulaganja zavisiće od sposobnosti koje kompanije imaju u osnovnoj delatnosti i pojedinačnih strateških prioriteta, navela je konsultantska kuća u studiji.

Ključni cilj u fazi otpornosti je transformacija poslovnog modela kroz inovacije, digitalizaciju i izgradnju integrisanog  modela.

 

modela.

10.05.2020 · INVESTICIJE / KORONA_VIRUS / ODRŽIVI_RAZVOJ / PODSTICAJI / PWC / STUDIJA / ZELENA_EKONOMIJA