SLOVENIJA / ELES SPREMA AUKCIJU DA BI KUPOVAO STRUJU I POKRIVAO GUBITAK DO KRAJA 2023. GODINE / SLOVENIJA / 0AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


13.05.2020
ELES prima prijave od snabdevača za proizvode baznog opterećenja od 10 megavata za sledeću godinu i od 11 megavata za 2022. i 2023. s ciljem da pokrije gubitak struje. Operator prenosnog sistema Slovenije saopštio je da zainteresovani za aukciju mogu da predaju dokumenta do 3. Juna, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

ELES doo je objavio poziv na aukciju da bi osigurao pristup energiji koju će kupovati da pokrije gubitak u mreži tokom sledeće tri kalendarske godine. Ove transakcije se pripremaju u saradnji sa berzom BSP Energy Exchange i to na platformi za trgovanje Euro Market, saopštio je operator prenosnog sistema (TSO) Slovenije.

Snabdevači mogu da ponude standardizovane proizvode osnovnog opterećenja od 10 megavata za 2021. i 11 megavata za isporuku 2022. i 2023. godine. Potencijalni učesnici imaju obavezu da se prijave do 3. juna u 13.00, a aukcija je zakazana za 9. jun od osam do deset sati. Sistem i upućivanje ponuda biće testirani 4. juna. Snabdevačima će biti potrebna korisnička imena i lozinke.

ELES je naveo da će odabrati jednog ili više učesnika. Po odredbama iz Energetskog zakona Slovenije, TSO je odgovoran za gubitak struje u prenosu.

Pravna lica i pojedinci mogu da se prijave ukoliko imaju sporazum o balansiranju ili ugovor o poravnanju debalansa s balansno odgovornom stranom, navedeno je u pravilima za ovu komercijalnu javnu uslugu. Kupac može da poništi aukciju ukoliko nema barem tri učesnika po godini ili u slučaju da zaključi da svrha nije ispunjena.

Bankovna garancija vredi 7.000 evra po megavatu. ELES je dodao da će učesnike o rezultatima obavestiti istog dana kada održi aukciju za kupovinu električne energije kojom pokriva gubitak. Pobednik ili pobednici će morati da dostave garanciju za izvršavanje obaveza od 10 procenata vrednosti ugovora.

13.05.2020 · AUKCIJE / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / ELES / PRENOS_ELEKTRIČNE_ENERGIJE