REGION / EU / REGION DOBIJA POMOĆ EU DA PRIPREMI PLANOVE ZA PRAVEDNU TRANZICIJU / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


13.05.2020
Slika: Rudari će biti u fokusu planova za pravednu tranziciju (Pixabay) Evropska komisija odobrila je zahteve 18 država članica, uključujući Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Kipar i Rumuniju, za podršku u pripremi planova za pravednu energetsku tranziciju koji će svaka članica EU morati da poseduje kako bi dobila pristup finansijama iz Mehanizma za pravednu tranziciju,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Mehanizam je deo investicionog plana Evropskog zelenog plana koji bi trebalo da pokrene ulaganja od 100 milijardi evra.

U tim planovima države će identifikovati teritorije koje će osetiti najveće posledice tranzicije ka klimatski neutralnoj ekonomiji

U planovima će članice EU odrediti teritorije na koje će tranzicija ka klimatski neutralnoj ekonomiji najviše uticati, zatim navesti očekivane razvojne probleme i definisati puteve za tranziciju do 2030. godine, u uskoj saradnji sa relevantnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim akterima, saopštila je Evropska komisija na svom sajtu.

Tokom narednih meseci EK će pružati podršku za 18 država

Tokom narednih meseci, do kraja 2020, EK će pružati podršku kako bi pomogla državama članicama da pripreme svoje planove za pravednu tranziciju.

Glavnu reč prilikom sastavljanja i dorađivanja planova vodiće same države, ali će onda biti dostavljeni EK na odobrenje.

Pristanak EK će omogućiti korišćenje podrške kroz tri stuba Mehanizma za pravednu tranziciju:

1.     Fond za pravednu tranziciju, koji će obezbediti grantove za pokretanje investicija od 30 do 50 milijardi evra za socijalnu i ekonomsku transformaciju u tranzicionim regionima;

2.     namenska šema u okviru programa InvestEU koja će prikupiti privatne investicije vredne 45 milijardi evra,

3.     kreditni program za javni sektor, koji će pokrenuti investicije od 25 do 30 milijardi evra.

Inače, dve nedavno pripremljene studije pokazale su da će odlaganje prestanka korišćenja uglja skupo koštati balkanske države, ali i da prelazak na čistu energiju može da stvori više radnih mesta nego što to trenutno postoji u sektoru uglja.

EK će pružiti usko stručnu ekspertizu

Podršku EK će, osim zemalja iz regiona, dobiti i Belgija, Finska, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Letonija, Poljska, Portugalija, Slovačka, Češka, Španija i Švedska.

Ovih 18 zemalja izabrano je na javnom pozivu, koji je EK objavila krajem februara u okviru Programa podrške strukturnim reformama.

U okviru Programa EK će pružiti ekspertizu za sledeće aktivnosti:

  • procena socijalnih, ekonomskih i ekoloških uticaja tranzicije i sledeći koraci u tranziciji do 2030;
  • izgradnja dijaloga između zainteresovanih strana, kao što su građani, privreda i civilno društvo, kako bi se postigla zajednička vizija o tome kako proći kroz tranziciju;
  • izbor poteza za postizanje pravedne tranzicije.

13.05.2020 · ENERGETSKA_TRANZICIJA / EVROPSKA_KOMISIJA / EVROPSKI_ZELENI_PLAN / INVESTICIJE / KLIMATSKA_NEUTRALNOST / PRAVEDNA_TRANZICIJA