MALE TAJNE JAVNIH NABAVKI / ŠTA JE SVE NABAVLJALA GRADSKA UPRAVA GRADA KRUŠEVCA U PRETHODNIH GODINU DANA?


26.05.2020
Gradska uprava grada Kruševca  je naručilac u postupcima javnih nabavki u poslednjih dvanaest meseci raspisala ukupno 60 tendera, od čega je njih 30 imalo procenjenu vrednost veću od pet miliona dinara.  

Na adresu naručioca je u posmatranom periodu pristiglo 220 ponuda, što znači da je u proseku, na svakom tenderu učestvovalo po četiri ponuđača. Najveća pojedinačna vrednost ponude iznosila je 840.000.000,00 dinara, a uputilo je Preduzeće za puteve „Kruševac put“ kod izbora privatnog partnera i dodele javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje dela lokalne putne infrastrukture na teritoriji Grada Kruševca. Procenjena vrednost tendera bila je jednaka iznosu koji je naznačen u pobedničkoj ponudi.

 

Što se tiče ostalih nabavki Grada Kruševca, najčešće su se raspisivali tenderi za radove na rekonstrukciji, zatim za radove na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje, kao i nabavke alarmnih sistema, peska, šljunka, drobljenog kamena i agregata. Osim toga, na spisku potrepština ove gradske uprave našli su se i sistemi za video nadzor, stoni računari, rukavice za jednokratnu upotrebu, sportska roba i oprema, proizvodi za ličnu negu, alkoholna i bezalkoholna pića, čokolada i slatkiši, šećer, kafa, čaj i srodni proizvodi, radovi na izgradnji mostova, pribor za crtanje, table, mašine za fotokopiranje, usluge prevoza, igrice i igračke, predmeti u zabavnim parkovima, oprema za radio difuziju,krpe za čišćenje...

 

Kada govorimo o ponuđačima, najzapaženiji rezultat ostvarila je firma „Tehnogradnja“ iz Kruševca koja je u prethodnih godinu dana zabeležila čak sedam pobeda od isto toliko učešća na tenderima naručioca. Ova kompanija je uglavnom dobijala poslove rekostrukcije puteva. Pa je tako za rekonstrukciju puta u Petini ponudila 7.725.728,24 dinara, dok je za isti posao u Štitaru ponuđeno 5.732.354,03 dinara. U novembru prošle godine ovaj ponuđač je dobio tender za izgradnju infrastrukture na Novom groblju u Kruševcu ponudom vrednom 5.020.554,57 dinara, dok j procenjena vrednost nabavke iznosila 5.045.503,00 dinara. U nabavci radova na rekonstrukciji puta u naseljenom mestu Mali Kupci, „Tehnogradnja“ je dostavila pobedničku ponudu u iznosu od 9.367.671,30 dinara. Na tenderu za  rekonstrukciju puta u Velikom Šiljegovcu- zaselak Bogićević ova firma je ponudila 4.159.117,30 dinara, za put u Crkvini 3.912.066,00 dinara, dok je za Aleksandrovačku ulicu ponuđeno nešto više - 12.365.557,17 dinara, budući da je ovaj tender bio vredniji – procenjena vrednost je iznosila 12.386.352,00 dinara.

 

“Jugoprevoz” iz Kruševca je tri puta trijumfovao na tenderima Grada u posmatranom periodu. Ovo preduzeće je dobilo sve tri partije na tenderu za prevoz đaka, čija je ukupna procenjena vrednost iznosila 1.681.818,18 dinara. Takođe, ovom ponuđaču je pripao i posao prevoza zaposlenih, kao i tender za prevoz radnika Gradske uprave grada Kruševca, čija je procenjena vrednost iznosila 5.181.818,00 dinara.

 

Gore pomenuto Preduzeće za puteve “Kruševac put” je osim ugovora o javno-privatnom partnerstvu, sa naručiocem sklopio još dva posla u okviru javnih nabavki ovog grada. Naime, na teneru za izgradnju ulica u Malom Golovodu, čija je procenjena vrednost iznosila 6.666.666,00 dinara, posmatrani ponuđač je dostavio pobedničku ponudu koja je glasila na iznos od 6.664.729,20 dinara. Takođe, ovo preduzeće je dobilo i posao izvođenja radova na redovnom i zimskom održavanju puteva i ulica na teritoriji Grada Kruševca. Procenjena vrednost nabavke iznosila je 53.764.381,00 dinara, a “Kruševac put” je za ove radove ponudio 53.721.373,30 dinara i osvojio tender.

 

Svi ostali ponuđači koji su učestvovali na tenderima naručioca, beležili su po jednu ili dve pobede. Tako se na listi pobednika našla i firma “Fox” iz Kruševca, koja je u februaru ove godine osvojila tender za nabavku materijala za održavanje higijene čija je procenjena vrednost iznosila 901.666,00 dinara. Pobednička ponuda je glasila na iznos od 899.274,00 dinara.

 

Firma “Constructor Mil” je na tenderima posmatranog naručioca zabeležila dve pobede. U javnoj nabavci radova na adaptaciji dela Hale sportova u Kruševcu čija je procenjena vrednost iznosila 11.208.069,00 dinara, ovaj ponuđač je dostavio ponudu na iznos od 11.184.516,90 dinara. Za adaptaciju prostora namenjenog za jedinstveno upravno mesto u sklopu Gradske uprave grada Kruševca, pobednička ponuda je iznosila 4.582.380,00 dinara, dok je procenjena vrednost nabavke bila za 736 dinara viša.

 

Na tenderu za rekonstrukcija objekta zdravstvene stanice „Balšićeva“, najpovoljniju ponudu je uputila kruševačka firma “MP Projekt 037” i glasila je na iznos od 9.288.184,00 dinara. Ponuda “Constructor Mila” od 10.212.852,00 dinara bila je drugoplasirana, dok je ponuda firme “Ami monter”, takođe iz Kruševca, od 10.569.671,17 dinara zauzela treće mesto prilikom rangiranja.

 

“Elektronik partner” iz Beograda je pobedio na tenderu za nabavku računarske opreme ponudom vrednom 1.660.504,00 dinara, dok je procenjena vrednost nabavke iznosila 1.666.667,00 dinara.

 

U javnoj nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji objekta gradske toplane i sanaciji dva kotla na čvrsto gorivo-ugalj i dva kotla na gas, pobedničku ponudu vrednu 34.392.000,00 dinara dostavila je firma “Termomont” iz Beograda, koliko je iznosila i procenjena vrednost tendera.

 

Kruševačka kompanija “Projekt Gradnja Inž” je dobila posao izgradnje seoskih vodovoda – rezervoar u Petini čija je procenjena vrednost iznosila 13 miliona dinara. Pobednička ponuda je iznosila 12.881.720,20 dinara.

 

Tender za nabavku dobara za kafe bar bio je oblikovan u dve partije. Prva partija je podrazumevala nabavku alkoholnih i bezalkoholih pića i pratećih dobara u vrednosti od 944.720,00 dinara, dok se druga partija odnosila na nabavku kafe u vrednosti od 738.600,00  dinara. Pobedničku ponudu za prvu partiju dostavila je firma “Lamela promet” iz Kruševca i ona je glasila na iznos od 899.028,60 dinara. Drugu partiju je osvojila “Amigos kafa”, takođe iz Kruševca, a ponuda je iznosila 616.720,10 dinara.

 

Među ponuđačima koji nisu uspeli da se upišu na listu pobednika tendera, između ostalih našle su se i firme “Elektro” iz Šapca, “Fimas” iz Beograda, Naftna industrija Srbije, “Pertini Toys” iz Beograda, “Balkanija” iz Novog Sada, “Laser Team” iz Kruševca i druge.

 

Kompletnu statistiku javnih nabavki Gradske uprave grada Kruševca  možete proveriti registracijom na sajtu www.tenderilive.com.


 

 

26.05.2020 ·