SRBIJA / FOND ZA INOVACIONU DELATNOST PODRŽAO 35 PROJEKATA, SPREMA JOŠ ŠEST MILIONA EVRA / SRBIJA / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


19.06.2020
·           Fond za inovacionu delatnost Srbije saopštio je da je odobrio ukupno pet miliona evra u okviru završenog konkursa kroz Program ranog razvoja i Program saradnje nauke i privrede. Ova državna institucija je odmah uputila javni poziv za još šest miliona evra,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Od 234 prijavljena, sredstva iz Fonda za inovacionu delatnost dobile su 22 nove firme i 13 mešovitih projekata kompanija i naučnoistraživačkih organizacija. Pobednici su imali najbolje ocenjenu sposobnost tima, inovativni potencijal, održivu konkurentsku prednost i jasne razvojne planove, kao i dovoljno kvaliteta da se takmiče na međunarodnom tržištu.

Za 35 projekata odvojeno je pet miliona evra iz Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke i privrede. Istovremeno s navedenom objavom, Fond za inovacionu delatnost je raspisao konkurs za šest miliona evra za podršku iz Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija. Rok za prijave je 31. avgust.

Pet miliona evra iz Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke i privrede podeljeno je na 35 projekata

Neki od nagrađenih poduhvata su iz oblasti mobilnosti, električne energije, automatizacije i energetske efikasnosti. Program sufinansiranja inovacija obezbeđuje do 300.000 evra ili najviše 70 procenata za mikro i mala privatna preduzeća odnosno do 60 odsto za firme srednje veličine. Program saradnje nauke i privrede je ekvivalentan po sredstvima, a podstiče saradnju između kompanija iz privatnog sektora i javnih naučnoistraživačkih organizacija.

Program ranog razvoja je za početnu fazu rada i istraživanje tehnoloških inovacija za koje postoji potražnja na tržištu. Fond pokriva do 80.000 ili najviše 70 odsto budžeta projekta timovima od pet ili manje ljudi kao i mikro ili malim preduzećima koja postoje do pet godina i u većinskom su domaćem vlasništvu.

Javni poziv vredan šest miliona evra je za poduhvate koji će se finansirati preko Programa sufinansiranja inovacija i Programa ranog razvoja

Smart Power iz Novog Sada podržan je malim grantom za softversko rešenje za dizajn i modeliranje dalekovoda koje omogućava brži rad i automatizaciju. U istoj kategoriji i iz istog grada, SmartCat je razvio softver za optimizaciju i kontrolu energetske potrošnje u zgradama i postrojenjima, zasnovano na veštačkoj inteligenciji.

Startap iz Beograda nazvan RenwAI dobio je sredstva iz Programa ranog razvoja za rad na softveru za analizu podataka i poslovnu inteligenciju namenjenom opštinama i proizvođačima električne energije.

I novi krug je pokrenut u okviru Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

Bacillomix Co iz Novog Sada prošao je zahvaljujući bioproizvodu Biotic B, zasnovanom na bakterijama, za poboljšanje rasta biljaka i obogaćivanje zemljišta. Fond za inovacionu delatnost odabrao je Machine Can See, takođe iz glavnog grada Vojvodine, i njegov sistem koji kombinuje veštačku inteligenciju i tehnologiju mašinskog vida za poboljšanje bezbednosti vozila i putnika.

Nova generacija responzivnih odvodnika prenapona od silicijuma i cink-oksida i izolatora za niske i srednje napone jedan je od 13 mešovitih poduhvata koji su dobili podršku preko Programa saradnje nauke i privrede. Taj elektrotehnički projekat je prijavljen u Inđiji, a vodi ga Plamen, dok mu je glavni partner Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Novac za završeni konkurs i tekući poziv je iz Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji se finansira iz zajma Svetske banke. Evropska unija je iz pretpristupnih IPA fondova Fondu za inovacionu delatnost dosad odobrila 15,8 miliona evra.

19.06.2020 · ELEKTRIČNA_ENERGIJA / ENERGETSKA_EFIKASNOST / FAKULTET_TEHNIČKIH_NAUKA / FOND_ZA_INOVACIONU_DELATNOST / MOBILNOST / PLAMEN