BIH / U BIH OD 1. JUNA ZABRANJEN UVOZ POLOVNIH AUTOMOBILA SA EURO 4 I NOVIH SA EURO 5 MOTOROM / BOSNA I HERCEGOVINA /AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


20.06.2020
Bosna i Hercegovina od 1. juna zabranjuje uvoz polovnih automobila sa motorom Euro 4 i novih automobila sa motorom Euro 5. Stupanjem na snagu odluke o minimumu standarda prilikom uvoza vozila, biće moguć uvoz polovnih automobila samo ako ispunjavaju standard Euro 5 i novih sa Euro 6 motorom.

To znači da će u BiH biti moguće uvoziti polovna vozila stara do deset godina, preneo je Blic.

Odluku je donelo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, a na osnovu zahteva Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima FBiH.

„Cilj je da imamo bolju ispravnost vozila i manje nesreća na putevima, manju zagađenost i zdraviju životnu sredinu, više novca u budžetima i na kraju ispunjavanje uslova za prijem u Evropsku uniju u kontekstu smanjenja ugljen-dioksida“, kaže predsednik Udruženja Haris Muratović.

Muratović kaže da je odluka iz 2016. godine kojom je, takođe, ograničen uvoz automobila, donela višestruke koristi za širu društvenu zajednicu. Smanjena je prosečna starost uvezenih vozila na 8,5 godina, smanjen je broj uvezenih polovnih vozila i povećan uvoz novih.

Bosna i Hercegovina već ima najstariji vozni park u Evropi i regionu, jer je oko 80% registrovanih vozila starije od deset godina. Zbog toga je Udruženje zatražilo hitno uvođenje ograničenja uvoza polovnih vozila koja ne ispunjavaju standarde minimum Euro 5 norme izduvnih gasova, u odnosu na sadašnjih Euro 4. Takođe, ograničava se i uvoz novoproizvedenih motornih vozila koja ne ispunjavaju stadarde Euro 6 norme.

Predloženo privremeno ukidanje carina na električne automobile

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je prethodno odlučilo da u proceduru Saveta ministara BiH uputi odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carina pri uvozu električnih i novih vozila. Odluka bi se primenjivala do 31. decembra 2019. godine.

Prema rečima ministra Mirka Šarovića, odluka je privremenog karaktera i može se produžavati ukoliko se pokažu dobri efekti.

Ministarstvo je prethodno saopštilo da je predloženo da se carinska stopa na uvoz novoproizvedenih automobila, koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15% na 5% i to za automobile s pogonom na benzin, dizel i hibridna vozila, a da se sa 5% na 0% smanji carinska stopa na automobile na električni pogon.

20.06.2020 · ELEKTRIČNI_AUTOMOBILI / IZDUVNI_GASOVI / POLOVNA_VOZILA / UVOZ_ELEKTRIČNIH_AUTOMOBILA