.HRVATSKA / DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA VODE U OSIJEKU


30.06.2020
Cilj je dovesti arsen u prerađenoj vodi na razinu nižu od 10 µg/L

Vodovodu Osijek je u probni rad pušten Objekt za dvostupanjsku filtraciju koji je financiran sredstvima iz fondova EU-a. Vrijednost projekta je 66,2 milijuna kuna. 

Investicija dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode u Osijeku jedan je od šest ugovora u okviru projekta Europske unije Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Grada Osijeka, poznatijeg kao Projekt Osijek

Ovo ulaganje, javljaju Hrvatske vode, predstavlja dugoročnu sigurnost i ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Osijeka i okolnih područja, a prema svim europskim standardima. 

 

Ozonizacija vode 

Neobrađena podzemna voda s crpilišta Vinogradi kojom se opskrbljuje Osijek sadrži veće koncentracije željeza, mangana, amonijaka i arsena koje prelaze maksimalne koncentracije dopuštene važećim zakonima i propisima te, među ostalim, Direktivom EU o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. 

Cilj i zahtjev dogradnje i tehničko-tehnoloških zahvata na postrojenju za preradu vode bio je dovesti arsen u prerađenoj vodi na razinu nižu od 10 µg/L. Kao tehnološko rješenje odabrana je primjena dvostupanjske adsorpcije i filtracije te ozonizacije vode. 

Ovim tehnološkim rješenjem, koje će prethoditi postupku prerade u postojećem postrojenju za preradu vode, uz korekciju pH vode sa sigurnošću će se postizati koncentracija arsena od 6 µg/L, čime je zadovoljena propisana kvaliteta vode za ljudsku potrošnju. / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

 

30.06.2020 · PITKA_VODA / OSIJEK / FILTRACIJA / VODOVOD_OSIJEK / VODA