BIH / GEOTERMALNA ENERGIJA U TOPLINARSTVU SARAJEVA


07.07.2020
Suradnja Toplana Sarajevo i Fonda za zaštitu okoliša FBiH

 

Toplane Sarajevo su početkom srpnja s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH potpisale Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u okviru Projekta hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja Toplana Sarajevo

Krajnji cilj projekta je korištenje obnovljivih izvora u toplinarstvu Toplana Sarajevo, a sredstva u iznosu od oko 135 tisuća kuna (35 000 KM) iskoristit će se za izradu projekte dokumentacije.

 

Bez prirodnog plina

Ako se opravdaju hidrogeološka ispitivanja kroz prvu fazu ovog projekta te se otkrije geotermalni izvor vode odgovarajuće temperature, nastavit će se gradnja geotermalne bušotine na koju će Toplane imati koncesiju i koristiti geotermalnu energiju u toplinarstvu

Implementacijom ovog projekta, prema planu, grijat će se naselja na području Ilidže koje pokrivaju kotlovnice Mala Aleja, Mlade Bosne i Tome Međe, priopćeno je iz Toplana Sarajevo

Tako će se, na koncu, uvesti novi način grijanja koji, među ostalim, isključuje korištenje prirodnog plina u proizvodnji toplinske energije, što pridonosi boljoj kvaliteti zraka. / ENERGETIKA-NET.COM

07.07.2020 · TOPLANE / FEDERACIJA_BIH / UGOVORI / OBNOVLJIVI_IZVORI / GEOTERMALNA_ENERGIJA / TOPLINARSTVO / TOPLINSKA_ENERGIJA___•