SLOVENIJA / SLOVENIJA DAJE SREDSTVA ZA PODRŠKU ZA ZELENU ENERGIJU, VISOKOEFIKASNI CHP / SLOVENIJA AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


09.07.2020
Slovenija je spremila deset miliona evra stimulansa za one koji proizvode ili će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora i u naprednoj kogeneraciji,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Agencija za energiju u Ljubljani prima prijave do 10. septembra za državne podsticaje postrojenjima za struju iz obnovljivih izvora i sa visokoefikasnom kogeneracijom odnosno kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije – CHP. Slovenija je objavila već sedmi javni poziv za podršku za zelenu energiju, a vredan je deset miliona evra.

Konkurs je za odabir projekata novih i rekonstruisanih pogona ili grupa projekata za nove pogone. Šesti poziv, za jednaku sumu, objavljen je u decembru i zaključen u aprilu, a prošla su 32 postrojenja ukupne snage 13,1 megavat.

Od njih su 12 bili CHP sistemi na fosilna goriva sa skoro osam megavata u zbiru. Prijavljenih je bilo 51.

U poređenju s tim, na petom konkursu je u novembru odabrano 19 projekata i takođe su podelili deset miliona evra. Ukupnog su kapaciteta 26,7 megavata, od čega su 25,9 megavata u 13 kogenerativnih sistema koji troše fosilna goriva.

Granica za emisije kod visokoefikasnih CHP projekata

Investitori i pojedinci će uz prijavu prilagati građevinske dozvole. Ukoliko je projekat odabran, dužni su da u roku od mesec dana dostave garancije ili depozit ekvivalentan dva odsto investicione vrednosti poduhvata.

Prihvatljive CHP jedinice ispuštaju najviše šest stotina kilograma ugljen-dioksida po megavat-satu.

Najveći deo ide novim elektranama na obnovljive izvore

Odabir se sprovodi u dva kruga, od čega je osam miliona evra namenjeno prvoj grupi iz prvog kruga. To su nova postrojenja na obnovljive izvore uključujući sisteme koji koriste otpad. Gornja granica kapaciteta proizvodnje struje je 10 megavata ponaosob, s izuzetkom vetroelektrana, kod kojih je određena na 50 megavata.

Većina kategorija kvalifikovanih projekata ograničena je na najviše deset megavata, dok vetroparkovi mogu imati do 50 megavata snage

Druga grupa su CHP i projekti zelene energije za prikupljanje i proizvodnju goriva, sirovina za dobijanje biogasa ili korišćenje geotermalne energije. Agencija za energiju je saopštila da je taj segment vredan milion evra i da je maksimalni kapacitet sistema za biogas i geotermalne projekte deset megavata. Što se tiče visokoefikasne kogeneracije, tu je limit 20 megavata.

Ostatak je za drugi krug. Slovenija je objavila da u njega ulaze rekonstruisani CHP i pogoni za energiju iz obnovljivih izvora, jedinice na drvnu biomasu koje zbog starosti više nisu kvalifikovane za drugu podršku te proizvodni sistemi koji nisu prošli u prvom krugu.

09.07.2020 · AGENCIJA_ZA_ENERGIJU / CHP / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / VISOKOEFIKASNA_KOGENERACIJA