BIH / GRADNJA DALEKOVODA KAO JAVNI INTERES


10.07.2020
Stoga je moguće i nepotpuno izvlaštenje nekretnina na trasi

Vlada Federacije BiH (FBiH) je na ovotjednoj sjednici utvrdila kako je gradnja dalekovoda OV 110 kV, na trasi Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf, javni interes. 

Stoga je za potrebe tvrtke Elektroprijenos BiH iz Banja Luka, Operativno područje Mostar, moguće pristupiti nepotpunom izvlaštenju (utvrđivanju prava služnosti) nekretnina koje se nalaze u koridoru od 20 metara dalekovoda na području Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, javlja vlada FBiH.

 

Razvojni plan 

Podaci o nekretninama i procijenjenoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, nalaze se u elaboratima iz 2018., 2019. i 2020. godine. 

Investicijski projekt gradnje ovog dalekovoda nalazi se u odobrenom dugoročnom razvojnom planu prijenosne mreže te je uvršten u trenutačno važeće nacrte jednogodišnjeg i trogodišnjeg ulagačkog plana Elektroprijenosa BiH s predviđenim vlastitim sredstvima za izgradnju objekta i isplatu naknada kako bi se riješila imovinsko-pravna pitanja.  / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

10.07.2020 · VLADA_FBIH / DALEKOVODI / ELEKTROPRIJENOS_BIH / IZVLAŠTENJA / NEKRETNINE / PROJEKTI