KOSOVO / KOSTT: SPORAZUM O POVEZIVANJU SA ENTSO-E STUPA NA SNAGU / KOSOVO* / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


05.10.2020
Kosovski operator prenosnog sistema KOSTT ispunio je sve uslove da radi nezavisno od Srbije, saopštila je ova kompanija zadužena za prenos električne energije, NAVODI BALKAN CREEN ENERGY NEWS.

Kako se navodi, Regionalna grupa Kontinentalne Evrope (RGCE), koja je deo Evropske mreže operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E), odlučila je 29. septembra da može da stupi na snagu Sporazum o povezivanju potpisan između KOSTT-a i ENTSO-E.

Prema sporazumu potpisanom početkom jula, Kosovo* će funkcionisati kao nezavisna kontrolna zona u okviru kontrolnog bloka Kosovo*-Albanija (AK kontrolni blok), koji su formirali Kosovo* i Albanija, i unutar sinhrone zone Kontinentalna Evropa.

KOSTT i Kosovo* sada će napustiti kontrolni blok SMM (Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija), koji koordinira srpski operator prenosnog sistema Elektromreža Srbije (EMS).

Ovo je istorijski dan za KOSTT i Kosovo*, pošto je ENTSO-E utvrdio da je KOSTT ispunio sve uslove predviđene sporazumom i da je spreman da radi nezavisno od Srbije, kao kontrolna zona u okviru AK bloka, saopštio je KOSTT.

Izvršni direktor KOSTT-a Ilir Shala izjavio je da je ponosan na timski i profesionalan rad radne grupe ove firme. On je zahvalio svim kompanijama u okviru sinhrone zone Kontinentalna Evropa na podršci, kao i albanskom operatoru prenosnog sistema OST.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

05.10.2020 · EMS / ENTSO-E / KOSTT / OST / PRENOSNI_SISTEM