ELEKTRIČNA ENERGIJA / NAJNIŽE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE U EUROPI SU U SRBIJI / BY ENERGYPRESS.NET


29.10.2020
Za kućanstva Prema podacima iz 2019. godine, cijene električne energije u Srbiji su najniže u Europi. Riječ je o podacima iz izvješća srpskog energetskog regulatora, AERS-a, koje se odnose na cijene za kućanstva.

Tako su te cijene mnogo niže u usporedbi sa svim zemljama u okruženju Srbije. Tako je cijena električne enegije u Makedoniji viša za 18,52%, u Bosni i Hercegovini za 25,79%, u Albaniji za 28,72% u Crnoj Gori za 35,13%, u Hrvatskoj za 47,37%, a u Sloveniji za čak 51,91%.

To je dokaz zašto bi svima koji u Srbiji koriste električnu energiju trebalo pojasniti da je povišenje cijena nužno, objavila je srpska podružnica austrijskog proizvođača energetske opreme na biomasu Polytechnik, piše Energetika-net

29.10.2020 · ELETRIKA