SRBIJA / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / /VODA / SUBOTICA OBNOVILA VODOVODNI SISTEM I PRERAĐUJE OTPADNE VODE


21.12.2020
Kanalizaciona mreža Subotice i okoline je proširena i sada je moguće obezbediti pokrivenost do 60 odsto od 140.000 stanovnika. Projekat vredan 27 miliona evra za unapređivanje vodovoda i upravljanja otpadnim vodama uključuje postrojenje za proizvodnju energije iz mulja i novu fabriku vode,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Subotice završilo je rekonstrukciju sistema i pustilo u rad fabriku vode i pogon za preradu otpadnih voda. Evropska banka za obnovu i razvoj je odobrila skoro 20 miliona evra u kreditima, a Evropska unija i bilateralni donatori su u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) obezbedili grantove i tehničku podršku vredne sedam miliona evra.

Jezero Palić zaštićeno od neprerađenih otpadnih voda

Nova fabrika vode ima kapacitet od 80 litara u sekundi i rezervoar of 2.500 kubnih metara. U njoj je i jedinica za preradu mulja, a preduzeće je sagradilo i postrojenje za preradu otpadnih voda. Mulj se koristi za proizvodnju energije, a učinak može da pokrije 40 odsto potreba za rad.

Subotica je dodala 11 kilometara vodovodne mreže. Postavljeno je još devet kilometara kanalizacionih cevi i kolektora, što je omogućilo da se domaćinstva sa više od 12.000 stanovnika u oblasti u kojoj je 140.000 ljudi priključi na tu mrežu i da udeo poraste do 60 procenata.

Neprerađene otpadne vode su ranije ispuštane u jezero Palić, jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u zemlji, i ugrožavale staništa biljaka i životinja.

Primer za druge gradove u Srbiji

EBRD je ukazao na procenu da se u Srbiji obradi tek 10 odsto otpadnih voda i da je samo 46 odsto stanovništva povezano na kanalizacioni sistem. Osim toga, infrastruktura je na mnogim mestima zastarela.

“Nadamo se da će drugi gradovi u Srbiji slediti primer Subotice i ulagati u svoju vodnu i infrastrukturu za otpadne vode. EBRD, Evropska unija i zemlje koje donacije daju bilateralno usredsređeni su na podršku tranziciji ka zelenoj privredi, a zamajac ulaganja u zelenu infrastrukturu nikad nije bio jači”, izjavila je Zsuzsanna Hargitai, direktorka banke za Zapadni Balkan i Srbiju.

21.12.2020 · EBRD / OTPAD / OTPADNE_VODE / VODA / ŽIVOTNA_SREDINA