SRBIJA AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / / OIE/ OBJAVLJENA NAČELA ZA PRIPREMU ZAKONA O OBNOVLJIM IZVORIMA ENERGIJE U SRBIJI


05.01.2021
Dodeljivanje premija za nove elektrane na obnovljive izvore energije i to putem aukcija, nastavak subvencionisanja malih hidroelektrana, kao i uvođenje prozjumera i energetskih zadruga, neka su od glavnih načela na kojima će se zasnivati prvi zakon o obnovljivim izvorima energije u Srbiji,PRENOSI BALKAN GREEN ENORGY NEWS.

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je polazne osnove za izradu nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i pozvalo zainteresovanu javnost da dostavi sugestije.

Rok za dostavljanje pisanih predloga počeo je 31. decembra i trajaće do 12. januara, saopštilo je Ministarstvo.

Cilj o udelu obnovljivih izvora energije definisati u nacionalnom energetskom i klimatskom planu

Načela su detaljnije razrađena po pojedinim oblastima i predstavljaju, kako se navodi u dokumentu, samo polaznu osnovu za diskusiju prilikom izrade nacrta zakona.

Za početak predloženo je da se obavezujući udeo energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji i transportu utvrdi nacionalnim energetskim i klimatskim planom (NEKP).

Podsticaji: premije i fid-in tarife

U toku izrade nacrta zakona biće razmotrene sledeće podsticajne mere:

1.     tržišna premija koja može biti fiksna ili plivajuća,

2.     fid-in tarifa za mala postrojenja (elektrane ispod 500 kW i 3 MW za elektrane na vetar).

Predlog je da podsticaje dobijaju nove ili rekonstruisane elektrane koje koriste OIE, a naročito: male hidroelektrane, elektrane na biomasu, elektrane na biogas, vetroelektranesolarne elektrane, geotermalne elektrane, elektrane na biorazgradivi otpad. U načelima se navodi i da bi mala postrojenja mogla da budu izuzeta od dodele tržišnih premija, kao i od aukcija.

Kada je reč o konceptu za premije i aukcije, razmatra se da se pravo na premiju stiče na uakcijama, ako su raspoložive kvote, koje određuje Vlada Srbije. Agencija za energetiku Republike Srbije bila bi zadužena da definiše metodologiju za određivanje premija i početnu visinu cene. Predlog Ministarstva je da uspešni učesnici aukcije stiču status privremenog povlašćenog proizvođača koji traje tri godine, za solarne elektrane godinu dana.

Pravo na premiju ostvarivalo bi se ugovorom o premiji koji može biti fizički ili finansijski (ugovor o razlici – eng. Contract for Differences – CfD), a pravo na fid-in tarife da se ostvaruje ugovorom o otkupu električne energije kao i do sada.

Garantovani snabdevač i dalje bi bio nadležan za balansnu odgovornost za mala postrojenja, dok elektrane iz aukcija ne bi snosile potpunu balansnu odgovornost do uspostavljanja organizovanog unutardnevnog tržišta.

U pripremi nacrta razmotriće se regulisanje statusa elektrana na obovljive izvore koji nisu deo podsticajnih mera, a posebno pitanje komercijalnih, odnosno korporativnih ugovora o otkupu električne energije (eng. Power purchase agreements – PPA) između proizvođača zelene električne energije i drugih učesnika na tržištu.

Omogućavanje proizvodnje iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju

Ovim novim konceptom, kako navodi ministarstvo, trebalo bi omogućiti krajnjim kupcima koji priključe elektrane za sopstveno snabdevanje da ostvare pravo na prodaju viška proizvedene električne energije svom snabdevaču. Zakonom će se definisati način određivanje cene viška energije i način umanjenja računa, a razmotriće se i pitanje poreskog tretmana krajnjih kupaca koji sami proizvode energiju.

“Konkurs” za ime: pro-trošač, prokupac, samosnabdevač, proizvođačpotrošač, samopotrošač

Potrebno je pronaći adekvatan domaći zakonski izraz za prozjumera (postoji nekoliko predloga u praksi pro-trošač, prokupac, samosnabdevač, proizvođačpotrošač, samopotrošač), navodi se u načelima.

Uvođenje koncepta energetskih zadruga

Ministarstvo namerava da definiše koncept energetskih zadruga (renewable energy communites) i pronađe način da se za njih pojednostavi procedura za priključenje i izgradnju.

Motivisati građane da se udružuju u zadruge

Osnovna ideja je da one imaju svojstvo energetskog subjekta i način funkcionisanja koji je specifičan za oblast energetike, a da se za opšte aktivnosti (osnivanje, upravljanje i organi zadruge, sticanje i prestanak statusa zadrugara, imovina i poslovanje zadruge i slično) primenjuju odredbe Zakona o zadrugama.

Zakonska rešenja će se formulisati sa idejom da domaćinstva i mali proizvođači budu motivisani (podsticajima ili na drugi način) da se udružuju u energetske zadruge.

Moguće uvođenje obaveze postavljanja punjača za električna vozila

U oblasti saobraćaja predlaže se koncept povećanja korišćenja obnovljive energije kroz utvrđivanje obaveze snabdevača gorivom da obezbede njihov udeo u saobraćaju.

Razmotriće se i da Vlada Srbije odredi obavezu i podsticaje za postavljanje punjača za električna vozila na pumpama i za nabavku električnih vozila u javnom sektoru; kao i za jedinice lokalne samouprave da ostvare određeni udeo električnih vozila u gradskom i prigradskom prevozu.

Ministarstvo navodi da bi posebno trebalo rešiti pitanje upotrebe vodonika i biogasa u saobraćaju

05.01.2021 · AUKCIJE / ELEKTRIČNA_VOZILA / ENERGETSKE_ZADRUGE / FID-IN_TARIFE / MALE_HIDROELEKTRANE / NEKP / PREMIJE / PROZJUMERI