BIZNIS.RS / PREDVIĐENE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DONOSE ZNAČAJNE NOVINE / NAKNADE TRUDNICAMA VIŠE NEĆE ZAVISITI OD VOLJE POSLODAVCA


28.02.2021
Od sredine ove godine, kada se očekuje usvajanje izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju, problemi trudnica zbog nepreciznih propisa koji su sprečavali da u vreme pandemije redovno dobijaju naknade biće trajnije rešeno.

„Predloženo je da osiguranice u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos, dakle i pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad, a što nije slučaj prema važećem rešenju. Trenutno je na snazi rešenje prema kom, u slučaju kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje, osiguranica, u skladu sa posebnim zakonom, može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite“, ističu u Ministarstvu zdravlja.

Izmenom propisa predviđeno je i da svi zaposleni koji su na bolovanju neće biti u obavezi da poslodavcima dostavljaju doznake, već će tu informaciju elektronski da dostavlja izabrani lekar. Poslodavac više neće, u slučaju da mu je zaposleni na bolovanju, vršiti obračun naknade zarade, već će taj posao preuzeti Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Fond, koji je, do sada, vršio samo kontrolu obračuna, sada će u bazi podataka o uplaćenim porezima i doprinosima za zaposlenog koje mu dostavlja Poreska uprava, sam vršiti obračun.

„Taj obračun, kao i samu naknadu zarade, Republički fond za zdravstveno osiguranje će, prema novom rešenju, dostaviti, odnosno uplatiti poslodavcu u roku od 15 dana. Na ovaj način, biće izbegnuto dvostruko vršenje obračuna naknade zarade, a čitav postupak biće pojednostavljen“, naglašavaju u Ministarstvu zdravlja i podsećaju da je nacrt predloga izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju u javnoj raspravi do kraja ovog meseca.

.

28.02.2021 · BIZNIS.RS