BOLJI BIZNIS / JAVNE NABAVKE KROZ STATISTIKU: ŠTA JE SVE NABAVLJALO MINISTARSTVO PRAVDE U POSLEDNJIH GODINU DANA?


28.02.2021
U svojstvu naručioca u postupcima javnih nabavki, Ministarstvo pravde je u poslednjih dvanaest meseci raspisalo ukupno 33 tendera za koje je pristiglo 97 ponuda zainteresovanih firmi. To znači da je u proseku, na svakom tenderu učestvovalo po tri ponuđača.

Što se tiče predmeta nabavki, naručilac je u posmatranom periodu najčešće nabavljao usluge softverske podrške i druge uslugeu oblasti informacionih tehnologija. Osim toga, na listi nabavljanih dobara, radova i usluga našli su se i  serveri, sistemi za automatizaciju, postavljanje ugradnog nameštaja, radovi na građevinskim instalacijama, usluge hotelskog smeštaja, organizacija paket aranžmana, nameštaj za sale za sastanke, mašine za obradu podataka, računarske platforme i slično.

 

Kada govorimo o ponuđačima, najzapaženiji rezultat ostvarila je kompanija „S&T Serbia“ sa ukupno šest upisanih pobeda. Naime, ovaj ponuđač je dobijao tendere za održivi razvoj aplikacija „promet nepokretnosti“ i „pravosudni informacioni sistem“, zatim tendere za održavanje i unapređenje sistema za vođenje registara u pravosuđu i aplikacija za vođenje predmeta u osnovnim i prekršajnim sudovima. „S&T Serbia“ je i pobednik tendera za održavanje i dalji razvoj informacionog sistema za nadzor nad radom pravosudnih profesija, a takođe joj je i pripao posao proširivanja funkcionalnosti infrastrukturne platforme za interoperabilnost i sistema eSud i održavanje i unapređenje servisacentralizovane elektronske oglasne table sudova. Zbir svih pobedničkih ponuda ove kompanije iznosio je 199.564.772,00 dinara bez PDV-a.

 

Po pet pobeda beleže kompanije „Atos IT solutions and services“ i „Saga“ iz Beograda, dok su svi ostali ponuđači ostvarivali po jednu ili dve pobede.

 

„Atos IT solutions and services“ je osvajao tendere za održavanje i unapređenje aplikacija „LURIS“ i „SAPS“, zatim tender za održavanje serverske opreme u data centrima sudova i javnih tužilaštava, kao i tendere za proširenje funkcionalnosti sistema za objedinjeno izveštavanje i skladištenje podataka pravosudnih organa i uspostavljanje i održavanje servisa za elektronsko slanje podataka državnim organima. Ukupna vrednost svih pobedničkih ponuda ove kompanije u posmatranom periodu iznosila je 168.945.998,04 dinara.

 

Beogradska „Saga“ je trijumfovala na tenderima za održavanje i unapređenje sistema „E-aukcija“, zatim za uvođenje sistema automatizacije procesa (Robotic Process Automation) i uspostavljanje domenske infrastrukture u javnim tužilaštvima, za nabavku mrežne opreme i rezervnih delova za uređaj za skladištenje podataka, kao i za održivi razvoj portala, internet prezentacija i elektronske pošte u nadležnosti Ministarstva pravde. Ovaj ponuđač je sa naručiocem u poslednjih godinu dana zaključio ugovore čija je ukupna vrednost iznosila 76.438.049,20 dinara bez PDV-a.

 

Firma „Prozone“ iz Novog Sada je dostavila dve pobedničke ponude na tenderima Ministarstva pravde. U maju prošle godine, ova kompanija je za usluge održavanja postojećeg softvera za lica liišena slobode ponudila 999.990,00 dinara, dok je procenjena vrednost tendera iznosila milion dinara. Zatim je u avgustu osvojila i tender za nabavku usluga održavanja standardizovane softverske aplikacije za zatvorsku administraciju ponudom vrednom 46.243.440,00 dinara, koliko je iznosila i sama procenjena vrednost nabavke.

 

Za praćenje i analizu medijskih objava, Ninamedia kliping je ponudila 1.476.000,00 dinara, a za ovu svrhu Ministarstvo pravde je opredelilo sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

 

Velika konkurencija je vladala na tenderu za nabavku kancelarijskog nameštaja za potrebe pravosudnih organa u Nišu, kada su na adresu naručioca pristigle četiri ponude. Najpovoljniju je uputila „Kompanija Ktitor“ i glasila je na iznos od 6.465.120,00 dinara. Drugoplasirana je bila ponuda firme „Gaj inženjering i opremanje“ od 6.776.727,00 dinara. Ponude „Blažeksa“ od 6.939.919,00 dinara i „Eurosalon fabrike“ od 6.980.955,00 dinara zauzele su treće, odnosno četvrto mesto. Inače je vrednost nabavke bila procenjena na sedam miliona dinara.

 

„Informatika“ je trijumfovala na tenderu za održavanje i unapređenje aplikacije za sudsku praksu u sudovima ponudom vrednom 18.994.000,00 dinara.

 

Tender za nabavku uniforme, odnosno cipela za pripadnike Službe za obezbeđenja, bio je oblikovan u dve partije. Prva partija je podrazumevala nabavku plitkih cipela za 16.963.500,00 dinara, dok se druga partija odnosila na nabavku poludubokih cipela za 22.724.500,00 dinara. Obe partije su pripale kompaniji „Gepard Vis“ iz Novog Sada, koja je ponudila 16.919.500,00 dinara za prvu i 22.715.000,00 dinara za drugu partiju.

 

„Comtrade system integration“ je dobio tender za održavanje aplikacije SAPO uz pripremu migracije na novi sistem vredan 35 miliona dinara. Pobednička ponuda je iznosila 33.810.000,00 dinara.

 

Jedan od vrednijih tendera koje je naručilac sproveo u prethodnih godinu dana odnosio se na nabavku vozila za prevoz lica lišenih slobode, odnosno marice, za koje su opredeljena sredstva u iznosu od 140 miliona dinara. Ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavila kompanija „Euroimpex autogroup“ iz Beograda i glasila je na iznos od 117.836.400,00 dinara. Drugoplasirana je bila ponuda kragujevačkog „Nikom auta“ od 122.106.400,00 dinara, dok je treće mesto zauzela ponuda kompanije „Avtonova kab“ iz Beograda od 125.998.219,60 dinara.

 

Izvođenje radova na mašinskim instalacijama dela kasarne „Filip Kljajić“ u Nišu za potrebe pravosudnih organa u Nišu bilo je procenjeno na 28 miliona dinara, a najpovoljniju ponudu vrednu 14.782.593,00 dinara dostavio je leskovački „Multitek elektronik“.

 

„OSA Računarski inženjering“ iz Beograda je pobednik tendera za održavanje sistema UNIDOKS. Procenjena vrednost nabavke je iznosila 1.200.000,00 dinara, a pobednička ponuda 1.158.960,00 dinara.

 

Kompletan pregled sprovedenih javnih nabavki Ministarstva pravde, ali i svih ostalih naručilaca možete proveriti na sajtu www.tenderilive.com.

 

28.02.2021 · BOLJI_BIZNIS